P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Extras

POČASÍ

Alterra je poměrně rozlehlá plocha země a je rozdělena do několika království. Také je až do samotného jádra protkána magií, díky které na mnoha místech panují povětšinou velice podobné podmínky, které zase dávají možnosti tamním obyvatelům, fauně a flóře mít svou specifickou podobu.
Pro představu tu pro vás mám informace o počasí v jednotlivých koutech země. Co můžete kde čekat a čemu se jinde zase vyhnete.


C O L L E G I U M | P E R T A N I A N_ Území Collegia a Pertanianu je jediným místem, kde se zřetelně střídají roční období. Tedy jaro, léto, podzim a zima. Zdejší obyvatelé jsou na tyto podmínky zvyklí a také se tu často objevuje sezóní zboží. Zdejší obchody nabízejí nespočet možností oděvů, jídel ale také předmětů, které se během jiných období nijak zvlášť neobjevují.

Město je obklopeno listnatými lesy a během jara a léta prakticky na každém okne můžete postřehnout rozkvetlé květiny. Jelikož se celé město nachází ve vnitrozemí, často se tu setkáte s dešti, nikoliv však s velkými bouřkami. V zimě vás tu rozhodně čeká sněhová nadílka

L U M I N A _ A L T E R R AV Lumině se nedočkáte střídání ročního období, ale kdyby se mělo k něčemu podobnému přirovnat, věčně by zde vládl podzim. Jsou tu poměrně časté silné bouřky, které jsou prokládány teplými slunečnými dny, které v letních měsícíh boří hranice snesitelnosti dusna. A jak je známo - dusno obvykle vede k další silné bouři. Čas od času zde narazíte i na krupobití.

Přestože zdejší počasí není přívětivé k velkým akcím, je Lumina velice živým místem. Zdejší akce jsou plánované obezřetně a zdejší astrologové si dávají obzvlášť záležet na tom, aby se ve výkladu počasí do budoucna nespletli. A pokud se náhodou stane, máte možnost navštívit město za pomoci vodních mágů, kteří pomocí svých schopností udržují hlavní plochy akce pod neustálím vodním štítem, který nepropustí ani kapičku. Skutečně se jedná o nevídanou podívanou.
_

P U L C H R A M_ Věčně slunečné písčité pláně, kdy vás samotné horko nechává propadnout šílenství, bludům a fata morganě. Ano, přesně takové podmínky panují prakticky po celý rok na území Pulchramu. Kazrafany obývané království se přímo vyznačuje neustále horkým počasím, jakoby snad slunce nad dunami nemělo v plánu polevit na své síle. A přesto všechno v noci na volných písčitých pláních pro změnu můžete prochladnout až do morku kostí, jelikož jakmile zajde slunce, horký písek se zřetelně ochladí. Těšit se zde můžete na písečné bouře.

Výjimka panuje v deštných pralesech, kterými podobně jako poští země disponuje. Na Severu a na Jihu země tedy čekejte časté deště, někdy krátké, jindy dlouhé i několik dní. Je zde vlhko a často se tvoří velké bahnité louže. Jen těžko by jste narazili na tomto území na jeden zcela suchý den. A zatím co rostliny, které přímo sousedí s pouští strádají popáleninami od slunce, hlouběji v lese by jste jen těžko tipovali, že na vás čeká poušť.

S A L A N GSalang by se dal považovat za zemi věčného jara. Teploty nepřesahují hranici snesitelnosti, prakticky neustále zde kvetou květiny a prší pouze zřídka, ale když prší tak pořádně. Zdejší deště bývají velmi těžké, ale zdejší flora na to odpovídá několika dalšími týdný v květu. Bouřky by jste zde hledali jen velmi těžko, jelikož by jste se za nimi museli vydat až do létajících skal, kde na vás kromě jiného číhají i silné větry a nebezpečné srázy.

Také by se o této zemi dalo říct, že patří mezi ty nejvíce nasáklé magií, jelikož i přesto, že zde panuje poměrně stálá teplota a málo prší, nenajdete tu ani jedno suché místo, nebo snad zvadlý kořínek či strom. Návštěva zdejšího kraje vám může zaručit příjemný zážitek za každé okolnosti. (Pokud cestou nepotkáte armiarmu)
_

E D E N I S_ Mlha. Tak by se dal popsat ostrov na Severu, který dávno podle všech možných doložených informací nežije. Prakticky celý rok je obkloben hustou mlhou, která jen zřídka kdy dovolí zahlédnout alespoň cíp ostrova, či snad bývalého přístavu, který nyní připomíná spíše hnijící chatrč.

Jakmile jste však na ostrově, vše se poměrně vyjasní. Zatím co ostrov je až do dálky obklopen mlhou a museli by jste vyletět skutečně vysoko, aby jste jí pronikli, na samotném ostrově je nádherně jasno. Co vás zde však nemine, jsou časté silné bouřky, slabší přívalové vlny, které v posledních letech temní mágové, kteří zde žijí, odhánějí svými kouzly a v neposlední řadě také krupobití.

F R Y S T A B E R GZima - led, sníh a mráz. Takové jsou podmínky ve Frystabergu. Během podzimu a zimu zde panují podmínky nevhodné pro přítomnost lidí, kteří by neměli v plánu strávit svůj čas v jednom z měst. V těchto měsících je zde v rozmezí -24°C až -60°C. Zatím co Raksasané jsou na tyto teploty zviklí a jejich kůže odolá, lostatní by se zde měli mít na pozoru. Na promrzlé zemi zde leží až 3 metry sněhu a prakticky neustále zde sněží.

Výjimka nastává v období jara a léta, kdy teplota ve Frystabergu mírně stoupá a celkově se pohybuje od -15°C až po -24°C, kdy je zdejší krajina přívětivější pro návštěvy zvenčí. Prakticky zde nesněží a sníh z předchozí zimy dokonce taje (Není zcela známo z jakého důvodu sníh taje, i když neustále mrzne, ale voda z tohoto sněhu živí Pertanianské a Grimstoneské řeky).
_

V A L A M U K H I _ T A P U_ Valamukhi je jednou z dalších magických záhad Alterry. Na ostrovech se nachází hned několik činných i spících sopek a co by po správnu měla být neúrodná půda je půdou zelenou a kvetoucí. Prakticky po celý rok zde panuje příjemné teplé počasí, pouze v zimě se mírně ochladí a půda není obdělávána. Většinou třikrát až čtyřikrát do měsíce zde prší.

Bouřky tu nejsou tak časté a přívalové vlny se ostrovům vyhýbají. Voda v okolí ostrovů je velice klidná. Zdejší počasí je podle pověstí řízeno samotnou Ikiren-kibi nebo samotnými duchy, kteří jej usměrňují podle potřeb, které zdejší obyvatelstvo, fauna a flóra potřebují. Například na Dayáliu zde nikdy nepršelo.

G R I M S T O N ENehostinná půda zapadlého království. Slunce sem jen sotva dosáhne a když se mu podaří dostat se do temných koutů království, prakticky okamžitě je pohlceno tmavými mraky, které zdejším ulicím a koutům dodají zpět jejich obvyklého šera. Klasický slunečný den, by jste zde hledali jen těžko, teploty zde nepřesáhnou 20°C a neklesnou pod -2°C.

Prakticky zde neprší a zdejší obyvatelé musí veškerou vodu čerpat z vodních toků, které Grmstonem protékají. Bouřky zde také nenajdete, zato se můžete těšit na občasný zásah slabých tornád (Převážně na volných plochách mimo města)
_

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.