P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Extras

POTOMSTVO | KŘÍŽENÍ RAS

Každá rasa má nějaká specifika a ne vždy se může zadařit, aby měli některé mezi sebou dítě.
Proto se pojďme podívat na jednotlivé rasy a rozebrat si, z čeho můžou vzejít a jaké možnosti mají co se potomstva týče.

☆ MÁGOVÉ ☆
- magii jakou užívají mágové lze probudit pouze v obyčejných lidech.
- jiné rasy tuto magii vzbudit nedokáží, jelikož v nich již nějaký druh magie je.
- Magie, kterou disponují některé rasy, potom početí potomka zcela vylučuje.

* Mág + Člověk = Dítě může být obyčejným člověkem, ale i se stát mágem
* Mág + Mág = Dítě může být obyčejným člověkem, ale i se stát mágem. K tomu aby se stal mágem má lepší předpoklady.
* Mág + Achak = Dítě je vždy obyčejným člověkem.
* Mág + Elf = Nelze počít dítě.
* Mág + Raksas = Nelze počít dítě.
* Mág + Khalki = Dítě nepřežije, umírá do několika hodin
* Mág + Kazrafan = Dítě je vždy Kazrafanem, posílený magický potenciál, lepší magie.

✿ ACHAKOVÉ ✿
- magii jakou užívají Achakové lze probudit pouze v obyčejných lidech - potomcích těch, které si po své smrti vyvolila Ikiren-Kibi.
- jiné rasy tuto magii vzbudit nedokáží, jelikož v nich již nějaký druh magie existuje. Nemají předpoklady k tomu, aby přijali část duše duchů.
- Magie, kterou disponují některé rasy, potom početí potomka zcela vylučuje.
(Z: Kromě duchů života a smrti, se duch v těle Achaka projevuje pouze hláskem v myšlenkách, nikdo jiný vyjma jeho nositele jej neslyší.)

* Achak + Člověk = Člověk, je menší šance, že u něj bude Dayáliu úspěšné.
* Achak + Mág = Dítě je vždy obyčejným člověkem.
* Achak + Achak = Člověk, šance na úspěšné Dayáliu je vysoká, téměř 100%.
* Achak + Elf = Nelze počít dítě.
* Achak + Raksas = Nelze počít dítě.
* Achak + Khalki = Dítě nepřežije, umírá do několika hodin
* Achak + Kazrafan = Dítě je vždy Kazrafanem, posílený magický potenciál, lepší magie.

☣ SKYGGENI ☣
- rasa, která opět může vzniknout pouze z lidí, démon posedne tělo a napadne lidskou duši, která je oproti duším jiných ras slabší.
- Démon nemůže posednout jinou rasu, jelikož jsou chráněni jejich magií.
- Pohlavní styk mají pro zábavu, démon jako takový dítě počít nedokáže (s kteroukoli rasou) = jsou neplodní.

◐ KHALKI ◑
- Mezi oblíbené činnosti polovičních draků jsou pokusy zplodit dítě s lidskou bytostí (občas i jiné rasy), na početí je pouze 30% šance.
- Geny Khakiů však nedokáží takového potomka udržet naživu.
- Vždy se narodí obyčejné lidské dítě a do několika hodin umírá. V horších případech zemře i matka dítěte (není-li Khalkiem)
- Úspěšné početí je zcela běžné mezi dvěmi Khalkii.

NEČISTOKREVNÍ KHALKI - nečisté krve v linii lze dosáhnout pouze tehdy pokud je v páru člověkem muž, a Khalkiem žena. Teprve poté je možné počít nečistého Khalkie, u kterého se dračí geny a lidské geny dělí 50/50. Jedná se o velice ojedinělé a ne příliš časté spojení. Muž bývá po aktu obvykle zabit. Khalkiové se k tomuto činu snižují pouze tehdy, pokud v obvyklé době páření Khalkiů nenajde muže.

☼ KAZRAFANÉ ☼
- Jedna z mála ras, kdy může dojít k narození "křížence".
- Kazrafané jsou hrdí na své potomky, jejich geny jsou silné a proto nemají strach, že by se narodil nějaký "poloviček".

* Kazrafan + Kazrafan = Kazrafan.
* Kazrafan + Člověk = Dítě vždy Kazrafanem.
* Kazrafan + Mág = Dítě vždy Kazrafanem, posílený magický potenciál, lepší magie.
* Kazrafan + Achak = Dítě vždy Kazrafanem, posílený magický potenciál, lepší magie.
* Kazrafan + Elf = Dítě je buď Kazrafanem nebo Elfem. Šance 50/50
* Kazrafan + Raksas = Dítě je buď Kazrafanem nebo Raksasem. Šance 20/50 (70% šance že matka zemře při porodu)
* Kazrafan + Khalki = Dítě nepřežije, umírá do několika hodin

♥ ELFOVÉ ♥
- Elfové jsou hrdým národem a svým způsobem si zakládají na čistokrevnosti ve svých rodokmenech.
- S jinými rasami páry příliš nevytváří, ačkoliv proti tomu mnoho předsudků nemají, pokud se jedná o druhý životní vztah, nebo první lásky, které se mohou rozplynout.
- Podobně jako u Kazrafanů, magie a geny elfů jsou silnější než u obyčejných lidí.

* Elf + Elf = Elf.
* Elf + Člověk = Dítě vždy Elfem.
* Elf + Mág = Nelze počít dítě.
* Elf + Achak = Nelze počít dítě.
* Kazrafan + Elf = Dítě je buď Kazrafanem nebo Elfem. Šance 50/50
* Elf + Raksas = Dítě je buď elfem nebo Raksasem. Šance 20/50 (50% šance že matka zemře při porodu)
* Elf + Khalki = Dítě nepřežije, umírá do několika hodin.

⁂ RAKSASOVÉ ⁂
- Většinou si hledají partnery v rámci vlastních osad, málokdy se stane, že by si našli partnera jinde.
- Není u nich zvykem mívat mnoho dětí, častější jsou jedináčci, maximálně dvě děti od jedné matky.
- Většinou mívají jednoho partnera (pokud jejich protějšek nezemře, nemají se k nevěře)

* Raksas + Raksas = Raksas.
* Raksas + Člověk = dítě vždy Raksasem. (Pokud je člověkem žena, umírá u porodu)
* Raksas + Mág = Nelze počít dítě.
* Raksas + Achak = Nelze počít dítě.
* Raksas + Kazrafan = Dítě je buď Kazrafanem nebo Raksasem. Šance 20/50 (70% šance že matka zemře při porodu)
* Elf + Raksas = Dítě je buď elfem nebo Raksasem. Šance 20/50 (50% šance že matka zemře při porodu)
* Raksas + Khalki = Dítě nepřežije, umírá do několika hodin.

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.