P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Extras

PROJEVENÍ MAGIE | MÁGOVÉ

× Jak se mohou a nemusí projevit jednotlivé magie. Jedná se o ty nejčastější způsoby projevení, jednotlivých magií, když se u [b]mága[/b] objeví poprvé.
× Magie se může projevit jemnějším nebo drastičtějším způsobem, podle míry psychického vypětí a stresu, jaký mág při probuzení magie cítí.
× Magie svého nositele chrání a je tedy možné, že se poprvé projeví ve větší síle, než v jaké se u něj nadále bude projevovat, když se ji naučí ovládat.
× S touto silou se projeví pouze jednou, sama od sebe se od probuzení již neprojevuje.

× Jedná se pouze o příklady a inspiraci, vždy je lepší když přijdete s něčím vlastním, pokud si nejste jistí raději se zeptejte v PM.

ELEMENTÁRNÍ MAGIE≈ OHEŇ ≈

* Při mírném stresu se magie projeví klidně, tedy oním pohupováním plamene, ohřátí vzduchu kolem (zvýšení teploty na úmorné horko) nebo jen přivedením vody v misce k varu.
* Při nadměrném stresu a strachu je magie ráznější a může vytvořit až požár, nebo svého nositele dokonce na několik okamžiků zapálit, aby odehnala rušivé elementy a dostala tak mága do bezpečí. Obvykle si z toho mág odnese několik popálenin.
* Při stresu, strachu a ohrožení mága se pak magie chová nekontrolovatelně, podpaluje věci a lidi okolo mága, vytváří ohniska požáru a mág může z rukou chrlit na několik okamžiků jiskry. V brutálních případech pak dochází k výbuchu. Jedná se o ojedinělé případy, které už nejsou tolik zvykem.

≈ ZEMĚ ≈

* Při mírném stresu se magie projevuje ovládáním drobnějších kamínků, konkrétně jejich vymrštěním do dálky, nebo na danou osobu.
* Při nadměrném stresu a strachu se magie projeví spíš v obraném smyslu, kdy se kolem těla mága vytvoří kamenný štít.
* Při stresu, strachu a ohrožení mága pak magie vyvolá slabé až středně silné zemětřesení.

≈ VODA ≈

* Při mírném stresu se magie projevuje vzduchovou bublinou, většinou k tomu dochází pokud je mág hozen náhle do vody a je mu znemožněno plavat. Magie umožní mágovi pod vodou dýchat. Popřípadě vodní plocha zamrzne a mág tak skončí "na suchu" místo ve vodě.
* Při nadměrném stresu a strachu se magie přikloní k dešti a vyvolání silných bouří a to i uvnitř místnosti. Tvoří se kroupy, které magie směřuje na zdroj mágova ohrožení.
* Při stresu, strachu a ohrožení se magie přiklání naopak ke své přirozenosti tvořit, a vytváří tak z přítomné vody obranná zvířata, které nakonec tuhnou v ledové pohyblivé sochy, které mága chrání. Jsou neovladatelné a velice nebezpečné k mágovu okolí a v mnoha případech i k jemu samotnému, byť jsou prvotně tvořeny k jeho obraně.

≈ VZDUCH ≈

* Při mírném stresu se magie projeví slabým, mírným a příjemným vánkem. Čas od času zvládne shodit lehčí předměty jako varování.
* Při nadměrném stresu a strachu se magie projevuje o něco silnějšími poryvy větru, je schopna zastavit vás v chůzi proti vaší vůli, uvěznit vás na místě.
* Při stresu, strachu a ohrožení se magie projeví silnými vichry. Síla s jakou se objeví je tak velká, že vás zachrání před jistou smrtí z pádu, odfoukne strůjce problému, nebo jej uzavře ve vzdušném víru.


VZÁCNÉ MAGIE


≈ RITUÁLNÍ MAGIE ≈

Rituální magie jako taková se neprojevuje sama od sebe, nýbrž je darem od boha Camuse. Její ovládnutí záleží na síle daru a tím jak daný svou magii získal, zda přímým setkáním či jen dlouhými modlitbami a spořádaným životem.
S Rituální magií se nenarodíte.

Jediný způsob jak ji probudit, je ji získat. (A to ať už od boha Camuse nebo později v rámci herní historie od Rosanhi)

≈ ASTROLOGIE ≈

Astrologie je velice specifickou magií, která se projevuje již od raného věku.
Mágové kteří jsou předurčeni pro tuto magii se se svým znamením již narodí a často je situováno ve tvaru hvězd, souhvězdí nebo různých symbolů, které astrologii představují.
Magie se zprvu projevuje sněním o věci budoucí a tedy jistém podvědomém vědomí, že se něco má stát nebo se s určitostí stane.
Většinou jsou tyto prorocké sny zaměřené na mága, který tuto magii ovládá. Často mívají pocity deja-vu.

Pod nátlakem při zkouškách magie kolem svého nositele vytváří tzv. runový štít - průhlednou kupoli, po jejíž hladkých plochách prolétají různé symboly.

≈ ZNAKOVÁ MAGIE ≈

Znaková magie je velice různorodá a projevuje se u mágů se silným magickým potenciálem a předpoklady k jejímu ovládnutí.
Jedná se o magii, která je zaměřena na symboly, znaky a runy.

Většinou se projeví zcela náhodou, v rámci sebeobrany mága, kdy čirou náhodou ve vzduchu rukou opíše náhodný tvar a trefí se do nějakého symbolu, který pak může způsobit různé věci - od požáru, přes silný poryv větru, malé zemětřesení, elektrické jiskry nebo využití telekineze pro shození nějakého předmětu.

≈ TEMNÁ MAGIE ≈

Temná magie se podobně jako její společníci v kategorii vzácných magií projevuje často spíše náhodně. Většinou se v mágovi probudí vlivem jeho vlastní nenávisti vůči někomu či něčemu a dochází k náhodnému uhranutí nebo prokletí dané osoby. Temná magie se pak také může projevit i při zkouškách, kdy jste postaveni před stůl s předměty, které temnou magii pohlcují.

Přítomnost takových předmětů mága oslabuje a magie se začíná bránit. Snaží se kolem svého pána vytvořit štít z temné mlhy, roztahuje kolem sebe šlahouny stínů a škrtí cokoli co se ji připlete do cesty. V případě zkoušek v Lumině je však všechna tato energie pohlcena magickými předměty a mág postupně slábne až omdlí, kdy je opatřen magickými okovy a odvezen na ostrov, nebo uvězněn v katakombách akademie, kde je ponechán napospas smrti vysílením.

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.