P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Extras

VZÁJEMNÉ VZTAHY

Vzájemné vztahy jsou mnohdy hodně důležité ke správnému pochopení situace. Některé rasy se vzájemně nesnášejí, jiné k sobě necítí zášť. A pak jsou tu samozřejmě pohledy v rámci celé Alterry.
Kdo se nesnáší už z principu bytí, o kom se říká, že je nebezpečný a kdo naopak je brán jako přátelský? Všechno se dozvíte právě tady


KazrafanéJak už vyplývá z napsaných reálií, jedná se o poměrně uzavřenou rasu se striktními pravidli, co se týče hlavně hlavního města - Ozary. Kazrafané si zakládají na vztahy jak mezi sebou, tak i mezi ostatními obyvateli Alterry. Jedny z nejbližších vztahů a vojenskou spolupráci udržují s Elfy, kteří jim pomáhají držet Severní džungli pod kontrolou. Mimo jiné mají velmi dobré vztahy i s Luminou a aktivně se angažují v Collegiu.
Z obecného pohledu, jsou bráni spíše za mírumilovnou rasu.

Lidé, Mágové a AchakovéLidé patří mezi jednu z nejrozšířenějších ras, která Alterru obývá. Mají jedinečnou možnost pohltit magii a využít ji. Vztahy udržují v podstatě s kýmkoliv a záleží hlavně na původu a rodiném statusu. Lidé jsou různí a jejich názory se různě liší. Jinak bude smýšlet člověk z Luminy, jinak člověk z Pertanianu, jinak na tom bude člověk pocházející z Grimstone a jinak se budou okolo dívat obyvatelé Valamukhi Tapu.

❖ Mágové - Lidé obdaření magií, dělí se na mágy s čistou magií a temnou magií. Na temné mágy je pohlíženo jako na hrozbu, ostatní mágové jsou bráni více méně jako lidé. Záleží na povaze a minulosti postavy. Jsou bráni z většiny za přátelské a mírumilovné obyvatele.

❖ Achakové - Ano i oni jsou považováni za lidi, odlišní jsou podobně jako mágové tím, že disponují schopnostmi od duchů. Jsou považováni za jednu nejvíce uzavřených ras, která na Alteře existuje, ale za poslední léta se mnoho z nich vydává na cesty mimo ostrovy a i na jejich ostrovy je možné volně přicestovat. Byť se musíte zdržovat v jejich hlavním "městě." Jsou považováni za mírumilovné, i díky povaze jejich schopností.

ElfovéVztah sice mohou mít prakticky s kýmkoliv, sami o sobě se však drží jen u své rasy. Záleží na povaze jedince a jeho rodičů. Jsou hrdí na to že jsou elfové. Jsou limitováni postavením. (Vztahy s jinými rasami ale nejsou brány jako zrada a nedochází k vyhánění z domovů, elfové jsou chápavé bytosti)
Temní elfové naopak většinu vztahů udržují spíš ve vnitru kolonie, je jim jedno kdo je jejich partner, jestli sestra, bratr, otec nebo matka. Mohou ale mít vztah prakticky s kýmkoliv, nemívají předsudky a jde jim především o to se nějakým způsobem rozmnožit a udržet tak svou rasu při životě. Většina vztahů mimo jejich kolonii je však spíše obchodních, než-li dlouhodobě partnerských.

Elfové jako takoví jsou obecně vnímáni jako mírumilovná é a neškodné bytosti. Přestože jsou velmi schopnými bojovníky.
Temní Elfové naopak představuji tu nižší třídu společnosti, převážně jde o žoldáky, nájemné vrahy, atp..

Skygenipoloviční démoni, neudržují vztahy, jde jim převážně o vlastní požitek. Čím starší je démon, tím více vztahy pohrdá. Ztrácejí svou lidskou stránku, zaměřují se pouze na své schopnosti. Zaměřují se převážně na ty rasy, které mohou ovládnout a tedy na ně využít své schopnosti, nejčastěji lidé, ale není vyloučeno, aby měli krátkodobý vztah s jinou rasou.
Vztahy nebývají dlouhé, spíše toxické, obvykle ze žárlivosti 'partnera' nakonec zabijí - viz info reálie Skyggenů.

Neví se o jejich existenci. Neukazují se a skrývají svou podobu, ovšem pohybují se mezi obyvateli, vydávají se za lidi. (Pomocí magie - skrývání své podoby)

KhalkiovéNěco jako vztah u nich neexistuje, sice jsou schopní najít si partnera, ale obvykle setrvávají jen v krátkých vztazích, obvykle jen pro dobu početí potomka, poté jim je vztah již k ničemu. Nejedná se o společenské tvory, nejsou milí ani nijak zvlášť starostliví. Jejích zájmem je jen jejich vlastní osoba.

Neví se o jejich existenci. Žijí převážně na Edenisu. Pokud se pohybují mezi lidmi, skrývají svou podobu. Obvykle se jedná o jedince převychovávané temnými mágy, nebo pod taktovkou temných mágů, ,kteří se vydávají se za lidi. (Pomocí převleků a magie - skrývání pravé podoby, čas od času zakročí i temný mág a připraví Khalkiho o křídla, ale tyto praktiky jsou velmi nepraktické pro budoucí cestování.)

RaksasovéVztahy které ve Frystabergu probíhají jsou ve většině případů na celý život. Jen těžko by jste zde hledaly podvody nebo nevěru, většina partnerů spolu dožívá až do samotného konce. Ovšem zemře-li partner dříve, není vyloučeno, aby si jedinec našel jinou ženu. Vztahy s ostatními bývají závislé na povaze jedince. Udržují příměří a mírové vztahy.

Ačkoliv jsou Raksasové braní jako možná hrozba, vzhledem k jejich schopnosti a odolnosti vůči magiím, díky jejich přístupu a angažovanosti co se týče mírových jednání a zasedání rady Collegia jsou považováni za mírumilovné.


Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.