P Ř I H L Á Š E N ÍN A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

ActivityZdravíčko,
vítám vás v odměnách za aktivitu, a to ať už se jedná o herní nebo mimoherní.

Odznáčky nebudete sbírat do profilů vašich postav, ale objevíte se v příslušném seznamu níže (Seznam se zobrazí poté, co kliknete na daný odznáček). U každého odznáčku je také napsaná odměna, kterou můžete získat a zíroveň u něj naleznete i informace o tom, co musí postava udělat pro to, aby odznáček získala, nebo co musíte udělat vy jako hráč.

Jelikož není jednoduché uhlídat, kdo co má a kde to získal, budu po vás chtít, aby jste se mi občas i sami ozvali. Konkrétně na to je vytvořená místnost na diskordu "Achievements".
Tam vás poprosím napsat:

Jméno postavy, která cíle dosáhla.
Odznáček , který postava získala.
U odznáčků týkajících se Hostince, doplnit i kde, kdy a popřípadě s kým.


A K T I V I T A _ P O S T A V.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..