P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Collegium

Historie Collegia se datuje již do dob původní Alterry, kdy však nešlo o ostrov a o město už vůbec ne. Území, na kterém se město nachází, bylo dříve využíváno bohy pro jejich mírová setkání a zároveň se stalo jejich posledním odpočinkem tělesných schránek, když došlo ke zrodu Deliria. Po jejím zrodu se z oblasti stal ostrov, který tvořil netknutou a suchou část Alterry, na kterou následujících 266 let konání válek nedopadla živá noha.

Ostrov se zatím dostal do lepšího stavu a po jeho okrajích začalo růst množství keřů, v jeho středu však nebylo mnoho úrodné půdy a spíše se zde nacházely neprostupné horniny. Nebyla to tedy část Alterry, o kterou by zdejší rasy chtěly bojovat.


Po dalším magickém výboji od Deliria však boje ustaly a vůdci jednotlivých ras se stáhli z válek. Mág, Finn Creesaye, pak usiloval o jejich společné sezení a uzavření míru mezi královstvími, aby mohlo dojít k případnému spojenectví i během války proti původci magického výboje. Obával se totiž jako jeden z mála nejen o sebe, ale také o bezpečnost ostatních. Jako první tehdy vstoupil na ostrov v samotném srdci Alterry a s pokorou a úctou zde začal pracovat na místě, kde by mohli všichni vládci zasedat v mírových konferencích, jako to podle dochovaných záznamů dělali kdysi bohové. Dříve než však toto místo proměnil v počátek dnešního Collegia, vybudoval v jeho skalnatém podzemí rozlehlé bludiště chodeb, kde se dodnes nachází kamenné hrobky jednotlivých bohů. Teprve poté se ujal stavby domu senátu, kde se skryl i vchod do podzemního chrámu bohů za kamenný oltář, který jim byl rovněž věnován. Trvalo mu dlouhých deset let, než za pomoci své magie vybudoval kamenné hradby a základní budovu celého města. A postupně propadal vlastním myšlenkám a nekromancii.

Poprvé se zde vládci sešli v roce 287 po narození Deliria. Zasedali v domě Senátu a společně vypracovali mírovou dohodu a také zde poprvé zazněl nápad o vytvoření správní rady. Zároveň se dohodli, že zde vybudují celé město a jeho název odvodí od vlastní spolupráce – tedy Collegium, a začali postupně dostavovat domy a další budovy. Stejný rok však jeho vlastní zakladatel pod náporem své vlastní magické moci zcela propadl myšlence, že je potřeba vyvolat k zpět k životu bohy samotné, aby na ně opět dohlíželi, jako tomu bylo před Deliriem. Uprostřed ostrova tak vykonal rituál vzkříšení, při kterém svou magii soustředil do země, kde dříve vybudoval jejich hrobku. Bohužel se jeho magie odrazila a jeho samotného pak proměnila v kamennou sochu, jež stojí uprostřed hlavního náměstí dodnes.

Než se Collegium dopracovalo do své dnešní podoby trvalo to ještě dalších přibližně sto let, než bylo zcela dokončeno jeho opevnění a vybudován velký dřevěný přístav. Od roku 433 tu také působí tzv. hlavní stráž, která čítá něco okolo 100-150 mužů a jsou trénováni ve všech koutech Alterry. Mají za úkol chránit Collegium a převážně i členy správní rady. Také v Collegiu udržují pořádek.Collegium se stalo střetem všech známých kultur a ty tu žijí společně pod vedením zdejšího správce. Domy jsou tu převážně z vypálených cihel a spousta původních domů je z kamene. Na tržišti naopak najdete tradiční Pulchramské stánky, které se zde ukázaly jako nejvýhodnější, neboť možné je rychle složit a uklidit, nebo naopak snadno přesunout. Platební metody jsou tu převzaty z Pertanianu a tedy platí se zde zlaťáky a stříbrňáky, pro cizince ve městě funguje směnárna, kde si mohou měnu směnit, aby zde mohli nakupovat. Vstup do města je také hlídaný – zatím co od svítání do tmy se do města dostanete bez problémů, v noci se jeho brány napevno zavírají a jsou střeženy místní Hlavní stráží. Výjimky pak nastávají během oslav, nebo trhů.

Collegium se stalo kdysi dávno hrobkou všech bohů, a proto se zde často pořádají největší oslavy božstev v celé Alteře. Zdejší obyvatelé je nazývají božským darem. Obvykle se jedná o bujarou noc během prvního letního úplňku, kdy se ve městě sejdou muzikanti a kejklíři ze všech koutů země a k soše zakladatele města se nosí většinou květinové dary bohům.

Správní rada zasedá vždy na začátku měsíce, ve svém hlavním stanu – tedy v budově senátu, která se nachází u severní zdi Collegia. Budova je také brána jako domov pro zdejšího správce města, kterým je nyní Horife Arroway. Správní rada se zde schází v jim vyčleněné místnosti a zástupci všech zemí mají v budově každý svůj pokoj, kdyby se jednání protáhlo na delší dobu. Místnost je kruhového tvaru s kruhovým stolem uprostřed. Každá země tu má jednu židli, která je opatřena vypáleným znakem jejich království.

Většina zemí se zasedání účastní od samotného založení bez přerušení, ale například Lid Luminy Alterry se zasedání účastní až od roku 412, zatím co Achakové, kteří zastupují alianci ostrovů se v roce 414 zasedání účastnit zcela přestali. Místo v radě však stále mají a mají i stálá práva. Zasedání rady začíná obvykle předáním obětiny jednotlivých zemí, na oltář bohů, který také funguje jako vchod do jejich zdejší hrobky. Jedná se obvykle o menší dary, které se po skončení zasedání odnáší do podzemního chrámu bohů, kde se přidávají k předchozím. Samotné zasedání pak probíhá ve výše zmíněné místnosti, kde nejprve dojde k rekapitulaci předchozího sezení a jak dopadlo řešení problémů a poté se přesouvají k novým tématům a nově vzniklým problémům.BĚŽNÉ POVINNOSTI RADY

Udržení míru – řešení problému v rámci neshod jednotlivých zemí mezi sebou, nebo možných návštěvníků z jinycho koutů Země.
Zákonodárnost – vydávání nařízení a vyhlášek v rámci Collegia, dohlížení na jejich dodržování a jejich případný soud.
Hospodaření – zabezpečení správných dodávek materiálu a potravin do Collegia, vzájemná pomoc v obtížné situaci pro jiné země. Správa společných financí Collegia.
Pravomoce – udělováni pravomoce správci města, měnit počty hradní stráže ve službě, rozhodování o jejich dalším výcviku, nebo přijetí/vyhození jiných členů. Tvorba a úprava práv pro jednotlivé rasy v Collegiu (udržení rovnoprávnosti).
Soud – rozdělování trestů zločincům, přichyceným na území Collegia, řešení přestupků a stížností obyvatel.