P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Elves

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/elfov%C3%A9/Efove-2.png

Elfové jsou velice čistou rasou, mají ladné, takřka nepřirozené pohyby. Jsou známí jako výteční zpěváci. Díky křišťálově melodickému hlasu, kterým vás mohou ukolébat ke spánku. Dožívají se i většího počtu let, konkrétně se mohou dožít až 40 dekád. Jejich dospívání je rozděleno do prvních 100 let života, Rostou pomaleji než lidské děti a své částečně dospělosti dosahují až kolem 50. roku života, kdy vzhledem odpovídají plnoletému člověku. Dalších 50 let poté u nich probíhá dospělost a zbylý vývoj a stárnutí – jejich vzhled po této fázi odpovídá něco mezi lidským 20. a 30. rokem života. Poté se jejich stárnutí na dlouhou dobu zastaví a vyvíjí se pouze mentálně, nikoli fyzicky.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/elfov%C3%A9/Elfove-4.png

Od svého 100. roku života jsou bráni konečně jako dospělí. Za zkušené elfy se považují jedinci nad 250 let. Kolem 340–350 let se jejich stárnutí opět přirozeně spustí a dožívají jako obyčejní lidé, pokud je nepotká horší osud, umírají na stáří. Tato rasa jinak neoplývá žádnou specifickou magií. Jsou výtečnými kováři a tkalci, jejich slitina kovů, jejíž recept si velice střeží, je po dokončení nejtvrdším kovem na celém kontinentu. Jejich zbraně jsou však pro všechny království velice nedostatkovým zbožím, jelikož je nabízejí k prodeji pouze dvakrát ročně v omezeném množství na svých tradičních oslavách. Co se jejich látek týče, jedná se o hedvábné a příjemné látky, ze kterých se dají šít nádherné oděvy. Elfové jsou skvělými lučištníky, své síly s nimi málokdy někdo dokáže změřit a často je o ellfské členy lukostřeleckých družin zájem i v jiných královstvích.Elfové nejsou vojenskou velmocí, přesto každý Elf bez rozdílu musí projít povinným výcvikem, kde rozvine již vrozené schopnosti. Celý výcvik začíná pro každého z nich po dovršení 60. roku života a trvá po dobu následujících 40 let. Každý z nich prochází kompletní výukou nejen v lukostřelbě, ale i bojem zblízka pomocí meče. Kromě toho musí každý správný Elf znát tajemství výroby luku – konkrétně jej zvládnout vyrobit i z poměrně primitivních věcí.

V celém Salangu jsou jen dva oddíly, do kterých se po skončení výcviku mohou dostat (Pokud tedy Elfové chtějí a mají na to schopnosti). A to je pátrací, neboli výzkumný oddíl, kterému se říká Girlan, nebo se poté stát členem královské stráže, která by se dala rovněž považovat za salangskou armádu - říká se jí Orimaer. Ti, co se nedostanou do těchto oddílů,se obvykle zaučují u mistrů kovářů nebo u tkalců a švadlen - což je v Salangu velice rozšířená volba.

Girlan - pátrací oddíl má na starosti doplňování Bestiáře a hlídání tvorů z něj. Obvykle se také podílejí společně s Kazrafany na kontrole Armiarem. Hodně cestují po celé Alteře. Členové po skončení povinného výcviku musí ještě dalších 10 let věnovat studiu Bestiáře a poznámek o každém nalezeném tvoru. Je potřeba, aby znali vše dopodrobna a nebylo možné je tak snadno překvapit. Povinná doba služby Girlana je obvykle 30-40 let, není-li vážně zraněn (Poté může odejít dříve a přejít do učení kovářství/tkalcovství)

Orimaer - královská stráž neboli salangská armáda prochází dalším extra výcvikem co se týče boje z blízka, který Elfům zabere dalších 20 let života. Čítá něco málo nad 150 mužů a žen. Obvykle sem také bývají povyšováni vysloužilí Girlani. Povinná služba Orimaera se pohybuje okolo 50-60 let, u povýšených Girlanů se pohybuje pouze u 20 let – poté jsou Elfové v oddílu již dobrovolně, ale odchází z ní obvykle až po spuštění stárnutí.

Trenéry pro další generace se stávají ti Elfové, které vybere sám král Failon. Jedná se o vysloužilé elfy z obou oddílů se zkušenostmi z boje. Nejčastěji se jedná o ty Elfy, kteří se nějakým způsobem za Salang postavili s nasazením života, což je v době míru skutečně výjimečné (Velká část Girlanů nasazuje život při pátrání, nejvíce úmrtí mají na starost Armiarmy. Co se týče Orimaerů, tam se v době míru pořádají klání mezi zájemci o pozici trenéra a nejlepší z nich tuto čestnou pozici získá).

Elfové jsou od obyčejných lidí rozlišitelní pouhým pohledem. Jejich pleť je jemná a čistá bez výrazných vad na kráse jako jsou pihy nebo mateřská znaménka, a snadno tak vybízí k doteku. Ovšem jedním z hlavních znaků jsou bezpochyby lehce zašpičatělá ouška, na která jsou Elfové hrdí stejně jako na svou rasu jako takovou. Jak už bylo zmíněno mají velice ladné, dalo by se říci až nepřirozené pohyby. Tak byste těžkopádného elfa, který působí jako slon v porcelánu, hledali v jejich řadách jen horko těžko.

Jejich oblečení je velice jednoduché a vzdušné, naškrobené róby byste u nich hledaly jen těžko a mnoho žen se i místo šatů nakonec uchyluje k používání kalhot. Ovšem díky své skvělé zručnosti, co se látek týče, vypadá i vojenské brnění velice vznešeně, proto je jednoduché splést si řádového elfa s někým z mocností. Konkrétně se vládce země dá od obyčejného poddaného rozeznat jen podle stráží a stříbrně koruně na své hlavě. Jinak jsou různé ozdobné čelenky, spony a jednoduché účesy u elfů zcela běžné.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/elfov%C3%A9/Elfove-1.png

Salang je nejbližší království Edenisu, na kterém žijí draci. Již během vzniku Alterry na území Salangu proniklo několik mladších draků a pozdějším rozdělením kontinentu tu zůstali uvězněni, neboť neumí létat pomocí křídel jako jejich dalece větší příbuzní, kteří je mnohonásobně převyšují. Jejich schopnost létat se odvíjí od vzdušné magie, kterou ovládají. Dokáží tak ovládnout vzdušné proudy v okolí létajících skal a díky nim se vznášet. Není tedy divu, že se soustředí právě do oblastí těchto létajících skal a jen zřídka kdy vycházejí ven či se vydávají dál do Salangu. Vznešení elfové se dlouhá desetiletí snaží některé menší draky zkrotit. Ovšem není to nic jednoduchého, draci jsou velice nevyzpytatelná a inteligentní stvoření a Elfy poslouchat v mnoha případech odmítají, ovšem najdou se i vzácná přátelství mezi drakem a elfem, která se budují po desetiletí. Tato pouta jsou silná a trvají až do smrti.

(Přátelství Elfa s drakem lze navázat pouze herně, během akce)Zrod temných elfů se datuje jen pár dní po narození Deliria. V té chvíli se část magie, díky které lze vděčit za vznik čistých elfů, srazila s odštěpeným kouskem magie boha tří tváří, Halthera. Tato srážka dvou prakticky protikladných magických sil pak na jedné ze zelených hor Salangu vypálila les a zanechala zde holou pustinu s několika seschlými stromy, na kterou se krátce poté nastěhovali právě temní Elfové zrozeni ze samotného střetu mocných sil. První z nich byli ještě docela svědomití a snažili se komunikovat i s elfy z údolí. Bohužel se lišili vzhledem a jejich chování, které se dosti podobalo útoku nežli mírumilovné návštěvě, nakonec mezi těmito dvěma druhy elfů nechalo vzniknout nepochopené propasti. Navzájem se popírají a dalo by se říct, že se jen nuceně respektují.

Temní Elfové si vybudovali vysoko v horách svůj vojenský tábor, ve kterém žijí a cvičí své následovníky dodnes. Postupem času v nich zanikalo svědomí a pocit příslušnosti k původní elfské rase a stali se z nich spíše samotáři. Jakožto menší skupina nemají žádného vůdce a o moc, jako o jediné, se dělí mezi sebou.
Hory neopouští často, převážně se jedná o jednoho až dva temné elfy během dekády. Většinou přijímají nabídky své práce převážně v oblasti Collegia. Raději než, pro ně přeslazený Pulchram a Luminu Alterru (Tam jedině za velký příplatek) nebo Grimstone, kde jejich služby král nevyhledává a využívá raději svých možností, se zaměřují na odchyt a zabíjení ve Frystabergu, Pertanianu a samotném Collegiu.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/elfov%C3%A9/Elfove-3.png

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/elfov%C3%A9/Elfove-6.png

Od obyčejných elfů se liší šedivou barvou pleti a špičatýma ušima, které mají protáhnuté mnohem více dozadu. Oblékají se spíše do skládaného kovového brnění a pevnějších látek, které jejich tělo alespoň trochu chrání před čepelemi protivníků. Učí se splynout s prostředím hor a obvykle jsou velice zhnuseni zelení a barevností květin.

Jedná se o malou kolonii elfů čítající kolem 15-20 členů, která sídlí vysoko v horských oblastech Salangu. Ačkoli jsou hory převážně zelené jeden vrcholek je pokryt hustým uschlým lesem, kde mají právě tito elfové zřízen svůj výcvikový tábor. Zatím co Elfové v údolí se zaměřují více méně na mírumilovnou komunikaci s ostatními královstvími, temní elfové naopak propadají paranoii, že se chystá útok a věnují celý svůj život převážně výcviku a tréningu. Moc často hory neopouští, ale čas od času odtamtud jeden či dva elfové odejdou a stávají se žoldáky a nájemnými vrahy (Nedělají nic jen tak z vlastního rozmaru, dělají to jen za peníze).
Nemají žádné specifické tradice, a zatím co v Salangu převládá víra v bohyni Neean, Temní elfové svou víru vkládají spíše do Boha tří tváří. Mezi svými řadami podporují nečestné chování, kdy bojují všemi různými způsoby jen za účelem vyhrát. Stejně tak řeší spory i mezi sebou – nemají problém zabít vlastního bratra nebo sestru. Vzhledem k jejich nízkému počtu zde také často dochází k incestům.