P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Kazrafans

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/Kazrafan%C3%A9/Kazrafanove-1.png

Kazrafanové jsou jednou z nejvíce uzavřených ras celé Alterry. Zakládají si na svých tradicích, rituálech a také na svém výcviku. Dožívají se poměrně vysokého věku, konkrétně až 250 let, přičemž do svých 24 let stárnou jako běžní lidé a poté se jejich fyzický vývoj zastaví.
Stárnutí se opět spustí kolem 230. roku života, kdy je stárnutí velice rychlé a Kazrafanové pak obvykle do dvaceti let umírají na stáří. Svými schopnostmi by se dali velice snadno přirovnat ke kočkám či jim podobným šelmám, díky skvělému zraku vidí i za husté tmy, mají skvělý čich a sluch. Jejich hmat se naopak postupně vytrácí. Pohybují se velice mrštně a tiše, doskočí až dva a půl metru do výšky bez rozběhu, s rozběhem pak až dvojnásobek, ti zdatnější jedinci i trojnásobek. Do dálky pak z místa dokážou skočit bez rozběhu 4,5 metru a s rozběhem až dvakrát, či třikrát tolik. Pohyb ve větvích a na vyvýšených místech, i úzkých plochách jim nedělá žádný problém.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/Kazrafan%C3%A9/Kazrafanove-2.pngStejně jako Elfové podstupují kazrafané povinný vojenský výcvik jen s rozdílem, že povinný je pouze pro ženy. Muži výcvik podstupují víceméně dobrovolně. Tento výcvik započíná obvykle během 18. roku života každého kazrafana a trvá 30 následujících let. Při příchodu do vojenského tábora (Jednoho z nich, buď v severní nebo jižní džungli) jsou kadeti rozděleni do jednoho z 4 Curetů, neboli oddílů, ve kterých se pak dále zlepšují ve svých schopnostech. K úspěšnému zvládnutí výcviku a přijetí do kazrafanské armády potřebují složit závěrečnou zkoušku.

Oba vojenské tábory nabírají nové kadety ve stejný čas, a to vždy během posledního dne starého roku a výcvik započíná prvním dnem roku nového. Závěrečná zkouška se koná v posledním měsíci celého výcviku – konkrétně v jeho posledním týdnu. Jednotlivé Curety jdou na řadě vždy po sobě a na plnění svého úkolu mají vždy 24 hodin. Jediný 4. Curet je přítomen na všech zkouškách a je posuzován průběžně. Následující 3 dny tohoto týdne jsou pak zasvěceny odpočinku a regeneraci. Poslední den je pak věnován těm, co výcvik úspěšně dokončili a jsou přiděleni k jednotlivým jednotkám armády a královské stráže.http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/Kazrafan%C3%A9/Kazrafanove-6.png

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/Kazrafan%C3%A9/Kazrafanove-7.png
_____

1. CURET MYSLI mysli
Kazrafani v tomto oddílu se kromě boje věnují hlavně výcviku jejich mysli. Posilují svou magii Iluze a rozvíjí schopnost Fata Morgany na přibližně podobnou úroveň. Tento oddíl Kazrafanů není příliš obsáhlý a dostanou se sem jen nadaní jedinci s vysokým magickým potenciálem. V armádě mají na starost mást nepřítele a mnohdy hlídají v pouštích a ochranu návštěvníků před vetřelci.

2. CURET OCHRANY (Královská stráž)
Do oddílu královské stráže se dostanou výhradně ženy, neboť se jedná o hlavní stráž Ozary a tamní královské rodiny. Díky zákazu vstupu mužů na toto území platí tedy i zákaz jejich přijetí do tohoto výcvikového oddílu. Ženy zde podstupují intenzivní přípravu na všechna možná nebezpečí, která by královnu mohly potkat. Jsou vycvičeny nejen v boji, ale také v první pomoci a ošetřovatelství. Skládají přísahu hned na začátku výcviku – Svůj život, ocas i uši dám pro královnu a její rodinu.

3. CURET BOJE (Armáda)
Do armády a jejího výcvikového oddílu není omezený vstup, je tedy jedno jestli jste žena nebo muž. Záleží jen a pouze na vašich schopnostech a výdrži. Vojáci podstupují intenzivní a mnohdy i velice bolestivý tréning v boji se zbraní i beze zbraně. Jsou trénovaní ve výškách i na zemi, dokonce v různých podmínkách (v poušti, džungli, ale i za různého počasí – v dešti, v písečné bouři vedru i zimě). Je na ně vyvíjen nejen psychický, ale i fyzický nátlak, aby se oddělilo semeno od plev.

4. CURET BOHA SYTYXE
Oddíl nese jméno jejich hlavního boha. Hlavně tedy proto, že jednají v jeho jméně a chrání a ošetřují zraněné Kazrafany. Jejich přímou povinností, a mají to i rozkazem, je starat se nejen o nemocné a zraněné jedince své rasy, ale také ošetřovat kočky a jim příbuzné šelmy. Jsou sice proškoleni v boji, ale důraz se u jejich výcviku klade více na léčení různých zranění, výrobu mastí a odvarů proti bolesti.

____

Závěrečná zkouška se liší podle oddílů. 1. Curet je podroben vypětí jejich magie a počítá se doba, kdy padnou vyčerpáním, po dokončení výcviku by měl Kazrafan z tohoto oddílu udržet Fata Morganu udržet celý den v kuse a pak teprve padnout vyčerpáním. Není tedy pravidlem, že zkouškou projdou všichni. 2. Curet je naopak podroben zkoušce peklem, kdy jsou postaveni proti nejzkušenějšímu z velitelů a jejich úkolem je jej porazit. Kazrafané považují za vycvičeného toho strážce, který se svým učitelem zvládne udržet krok anebo jej porazit. 3. Curet je při závěrečné zkoušce postaven živé Armiarmě. Pokud oddíl, skládající se z 8 Kazrafanů, pavouka porazí bez ztrát na životech, zkouškou prošli všichni ze skupiny. A poslední 4. Curet. Léčitelé jsou vystaveni zkoušce v praxi. Společně se zkušenými léčiteli jsou přítomni na zkouškách všech oddílů a starají se o vyčerpané a zraněné z nich. Pokud se během zkoušek předchozích oddílů nikdo nezraní/neodpadne (což je jen velice zřídka), jsou kadeti 4. Curetu přivedeni ke zraněným z lovu Armiarem.

Každý, kdo neprojde závěrečnou zkouškou, je nucen opakovat posledních 5 let svého výcviku. Poté se zkoušky účastní znovu. Celkově však mohou takto opakovat pouze dvakrát. Poté buďto musí podstoupit znovu celý výcvik nebo jim bude zakázán vstup do Ozary a nebudou se moct účastnit žádné z oslav (Což je pro Kazrafany jeden z nejhorších trestů).Kazrafanové ve své pravé podobě neztrácí lidské rysy, ale jejich kůži pokrývá hustá srst, která obvykle odpovídá srsti kočkovité šelmy, kterou představují. Mezi nejčastější zbarvení patří Lvi, pumy, panteři, tygři, gepardi a jaguáři. Místo nohou mají obyčejné tlapy, ale na rukou jim zůstává pět prstů, zakončených ostrými drápy. Na hlavě jim z vlasů vyrůstají velice citlivé uši, a to nejen na zvuk, ale i na samotný dotek. Stejně citlivý pak mají i ocas. Pokud je budete drbat za ušima dokonce je uslyšíte spokojeně příst! Naopak pokud se pokusíte dotknout jejich ocasu, mohou vás obdarovat velice naštvaným prskáním.
Na své uši a ocas jsou Kazrafanové velice hákliví a hrdí, jakmile přijdou o ocas nebo o uši bývá velice narušena jejich vnitřní rovnováha, a i jejich magie je velice oslabená – naštěstí v době míru se takové situace nestávají.

Ve své lidské podobě mají snědou pleť a zatím co se ve své pravé podobě neradi zahalují, lidskost jim tolik komfortu nepřináší a snaží se svou kůži spíše skrýt než ukazovat. Mladé jedince obvykle se opírají o hůl nebo o svou zbraň v podobě kopí, protože po spoustu z nich je držení rovnováhy bez ocasu, na který jsou zvyklí, docela těžké. Starší příslušníci této rasy jsou se svou lidskou podobou lépe ztotožněni. Vycvičení vojáci z 1. Curetu nosí po úspěšném složení zkoušky červený plášť.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/Kazrafan%C3%A9/Kazrafanove-2.png