P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Lumina Alterra

Malý a přesto zcela samostatný ostrov, který se během zrození Delliria vynořil na samém jihu Alterry. Celý ostrov je v podstatě tvořen městem – pokud tedy nepočítáme vysoká pohoří s bohatým nalezištěm nefritu. Město se stalo krátce po svém vzniku domovem velké spousty mágů a není tedy divu, že o několik desítek let později tu vyrostla i první magická a vzápětí na to i vojenská akademie. Na vzdělání si pak zdejší královská rodina velice zakládá a jedná se o jednu z mála zemí s tím nejvíce vzdělaným obyvatelstvem Alterry (řadí se těsně za elfy). Lumina Alterra je známá pro své zářivě zelené střechy, které tuto barvu získali hlavně díky nefritu z místních nalezišť. Centrem celého města se stal Nefritový palác - sídlo královské rodiny.

_

Lumina je otevřená pro cestovatele a návštěvníky, celkový přístup zdejších obyvatel je velice přívětivý a podporují obchod. Stejně jako v Collegiu tu pak platí magický zákon a zdejší mágové jsou kontrolováni a zapisování do kroniky. Temní mágové jsou zavíráni a odsuzováni. Nad Alterrou většinou vládne mírné počasí a svítí tu slunce. Od moře sem vane příjemný slabý vánek nasáklý solí. Čas od času na město udeří silné bouře a je prakticky nemožné přejít nefritový most, kvůli rozbouřenému moři. Někdy je tak Lumina Alterra a její obyvatelé a návštěvníci pro zbytek Alterry i na týden zcela nepřístupná. Sníh byste zde hledali jen těžko, podobně jako v Pulchramu zde vládne celý rok více méně stejné počasí. V podstatě se zde střída jen jaro, léto a podzim, zdejší obyvatelé tak zde maximálně vytáhnou teplejší kabát.

Jak již bylo řečeno, na Luminu Alterru vede jen jediná přístupová cesta, a to je onen Nefritový most. Je dlouhý něco málo přes 1, 5 kilometru a je-li větrno může cesta na druhý břeh zabrat i hodinu, přičemž je potřeba dávat si velký pozor, aby cestovatel nepřepadl přes zábradlí do moře – jedná se však o velmi ojedinělé případy a obvykle je most během bouřek uzavřený, aby se i těmto případům předešlo. Město nemá vlastní přístav, jeho pobřeží je téměř celé pokryto útesy a pro lodě by to pak bylo jasné pohřebiště. Město je během celého roku velice rušné a je proslulé bujarými hudebními festivaly, velkými trhy a také díky velkému skleníku západě města. Většinu pozornosti si však stále zabírá místí Akademie, která e dělí na dvě části – méně známou vojenskou a tou známější - magickou. Zatím co vojenská část akademie je otevřena pouze pro místní, její magická část je otevřena i mágům z jiných zemí.Lumina Alterra je jediným městem v celé Alteře, které má zavedenou povinnou školní docházku. A to pro všechny děti bez rozdílu na majetku. Tato povinná docházka je stanovena do 15 let a od té doby pokračují v rodinném podniku, nebo studují dále. Někteří studenti pak místo vyššího vzdělání volí přípravku vojenské akademie. Mágové mají povinnost nastoupit na Akademii a první dva roky se vzdělávají odděleně od ostatních žáků (Vždy první dva roky po probuzení magie, ať už je to v sedmi, nebo čtrnácti letech, vzdělávají se v magii, ale i běžných předmětech, nejsou tedy pozadu. Studují s ostatními mágy), teprve poté se přidávají ke svým vrstevníkům a oddělené studium už se nadále týká jen jejich magických schopností. Uprostřed náměstí pak stojí socha bohyně Onii, matky všeho lidstva, neboť to byla právě ona, kdo stvořil prvního člověka a zdejší obyvatelé tedy věří, že to bylo i jejím přáním a vůlí, aby to byli lidé, kdo ostrov, na kterém se město nachází, nalezli.

Během jarních prázdnin, které se konají v prvním týdnu po jarní rovnodenností, se pak v jejím jméně pořádají oslavy. Jedná se o velký hudební festival s trhy. Kadeti vojenské akademie, bývají během těchto slavností pasováni na vojáky a královská rodina uděluje povýšení do královské gardy, nebo jiná významná ocenění.

Další oslavou pak město ožije uprostřed léta, kdy se na přelomu přesné poloviny roku konají nefritové hody. Dělníci pracující v nalezištích se vracejí na pár týdnů domů k rodinám a na jejich počest a uznání jejich skvělé práce královská rodina pořádá právě velkou hostinu na hlavním náměstí. Pije a hoduje se obvykle až do rána. Někdy kolem půlnoci se pak pouští k nebi lampiony štěstí.Akademie je nejstarší budovou celé Alterry. Samotná budova je pak hlídaná stráží ve dne i v noci a přístup dovnitř pak mají jen studenti, kteří se zde podrobují výcviku – ať už magickému nebo vojenskému. Veřejnost má do Akademie vstup povolený pouze během slavností bohyně Onii, kdy jsou její brány otevřené. Akademie jako taková je celá opředena kouzly, nejčastěji jsou to pak kouzla navozující pocit iluze a tedy – zkoušková místnost pro mágy je celá zastřená obrannými kouzly, aby nikomu nebylo možné ublížit nebo aréna pro výcvik vojáků je pojata jako venkovní prostor, i když se jedná pouze o místnost. Pod Akademií se nachází katakomby s magickými celami, pro temné mágy.

Je rozdělena na dvě části, jak již bylo řečeno - z jedné části vojenská, kam se hlásí lidští příslušníci Luminy, z té druhé mágové, kteří jsou vítáni z celého světa. Jak je zřejmé na každé části akademie se vyučuje jinak. Zatím co kadeti se podrobuji první dva roky teoretické části a další tři pak výuce praktické. Boji se zbraní i beze zbraně, jízdě na koni, ale také se učí využívat strategického myšlení. Výuka mágu probíhá ve skupinách, obvykle o 5–6 studentech, kterým se věnuje jeden profesor magie. Obvykle jsou rozděleni i podle druhu své magie a zaměřují se na její ovládnutí a využití. Celkem musí každý mág projít povinnou magickou výukou 2 roky. Po těchto dvou letech může ve studiu magie pokračovat (celkem je zde 7 ročníků, přičemž každý je zakončený závěrečnou zkouškou). Akademie se těší velké úctě mezi místními, dokonce i mezi ostatními královstvími, neboť právě zde se nachází ti nejlepší mágové praktikující elementární magii. Mágové zde velmi dbají na svou pověst a nesnesou její pošpinění, proto zde každý student dodržuje přísná pravidla a je zde kladen velký důraz na morálku.