P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Magic

Po Velkém probuzení, jak se taktéž přezdívá Zrodu Deliria, se díky střetu magických sil všech bohů do šírého světa rozlétly střepiny představující neuvěřitelné množství sil. Díky střetům určitých sil dokonce začaly vznikat nové rasy, ale magie jako taková se vtiskla do obyvatel Alterry, kteří si ji později předávali mezi sebou.

V dnešních dobách už není magie tak silná jako na svém počátku, jedná se spíše o zbytkovou magii, přesto se v určitých jedincích nachází stále velké množství sil, které by se potenciálně daly využít pro dobro i zlo. Dá se říci, že v každém člověku, který žije na Alteře, žije jakási magická síla - od malých nepatrných stop až po schopnosti tuto magii ovládnout.


http://alterra-rpg.cz/upload/Profily%20postav/Magie/M%C3%A1gov%C3%A9/53393042b7d6b478cb8f450127cded85.gif
(Po kliknutí na obrázek, se rozbalí více informací o magii)
http://alterra-rpg.cz/upload/Profily%20postav/Magie/M%C3%A1gov%C3%A9/Ohen.png
OHEŇ
.
http://alterra-rpg.cz/upload/Profily%20postav/Magie/M%C3%A1gov%C3%A9/Zeme.png
ZEMĚ
.
http://alterra-rpg.cz/upload/Profily%20postav/Magie/M%C3%A1gov%C3%A9/Voda.png
VODA
.
http://alterra-rpg.cz/upload/Profily%20postav/Magie/M%C3%A1gov%C3%A9/Vzduch.png
VZDUCH

RITUÁLNÍ MAGIE
.

ASTROLOGIE
.

ZNAKOVÁ MAGIE
.

TEMNÁ MAGIE

DUCH OHNĚ
.

DUCH ZEMĚ
.

DUCH VODY
.

DUCH VZDUCHU

DUCH HOR
.

DUCH LESA
.

DUCH SMRTI
.

DUCH ŽIVOTA
_
_
...

ILUZE
___

DRAČÍ MAGIE
___

DÉMONNÍ MAGIE