P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Magicians

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/M%C3%A1gov%C3%A9/Mag-4.png

Zrod mágů se datuje od Probuzení Deliria, tedy k nultému roku, kdy byla celá země zasažena magickým třeskem. Část magie se tak vtiskla i do lidí - u některých zanechala pouze magickou stopu u jiných probudila nadpřirozenou moc. Na samém začátku se jednalo o novou a nebezpečnou sílu, kvůli které byli mágové naháněni a upalování pod záminkou čarodějnictví. Magie měla v mnoha případech pro své nositele tragické následky, kdy je roztrhala až do poslední buňky. Jiní se však dokázali adaptovat a magii, jako takovou, v sobě ovládnout.

Těmto lidem se říká mágové.
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/M%C3%A1gov%C3%A9/Mag-7.png

Mágové se od obyčejných lidí nijak zvlášť vzhledově ani věkově neliší. Jediným poznávacím znamením je magická značka spojená s magií, která se u nich projevila. Tato značka se může objevit kdekoli na těle, ale najdou se i výjimky – někteří mágové se se značkou už narodí a je tedy od první chvíle jasné, že se u něj objeví magie, jiným je tato značka vypálena až při prvním projevu magie (Značku vypálí samotná magická síla a celý proces je velice bolestivý). Lumina Alterra a Collegium pak tyto značky pečlivě kontrolují a hlídají, aby eliminovali případné nebezpečí.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/M%C3%A1gov%C3%A9/Magove-symbol.png

Probuzení magie probíhá různě a zaměřuje se převážně na mágy, kteří se již narodili se svým znakem. Na tzv. zkoušky magických sil se zaměřuje jednou ročně Lumina Alterra a Collegium. Zkoušky probíhají na magické části akademie v Lumině a jsou při nich zkoušeny všechny různé druhy magie, aby mohli co nejpřesněji určit zaměření mága. Často se přiklánějí i k psychickým či fyzickým nátlakům, či dokonce vyhrožování smrtí jedincům či jejich rodinám. Magie má totiž specifickou vlastnost, svého nositele chránit, mnoho výtečných mágů svou magii objevilo právě ve chvíli, kdy byli ohroženi, nebo byl ohrožen či zabit někdo, na kom jim záleželo. Co se týče mágů, kterým se značka objeví až při probuzení, jedná se o největší problém a tzv. strašák dnešní doby. Zatím co v Lumině je magická zkouška povinný pro všechny děti ve věku od 7 do 15 let, Collegium k tomuto kroku zatím nepřistoupilo. Většinou se jedná o potomky mágů, ale najdou se i výjimky, kdy mág vzešel z rodokmenu, ve kterém se žádný jiný mág neobjevil.

K probuzení magie ale nemusí dojít jen na území Akademie nebo Collegia, ale také na jiných místech, obývaných lidmi. Takové probuzení může být klidné, ale také destruktivní. Alterrou kolují historky o obrovských jámách a záhadně vzniklých dolech nebo zemětřeseních, která nemají jasné vysvětlení. Samotné zkoušky se konají celkem třikrát za život každého v Lumině – tedy v sedmi, dvanácti a naposledy ve čtrnácti letech. Obvykle za pomoci psychických nátlaků nebo dokonce fyzickým ohrožením. Není tedy divu, že kromě magické značky si mágové často odnáší i malé jizvy nebo jiná znamení probuzení magie.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Rasy/M%C3%A1gov%C3%A9/Mag-6.png

Temní mágové mají na Alteře život ovšem o něco složitější, nejen že v dřívějších dobách na ně byli pořádány dlouhé hony, kdy doslovně bojovali o život, ale byli i vykazování na pro Alterru mrtvý a draky obývaný Edenis. Obyvatelé věřili, že temní mágové tam nemohou přežít. Do nynějších dob se tyto hony nezachovali, přesto jsou temní mágové stále prohlášeni za hrozbu, byť by se mohlo jednat o poměrně milé jedince, jejich magická síla je příliš nebezpečná.

Temní mágové jsou tak nadále hledaní, vězněni a vykazováni z Alterry. Je jim odepřen přístup do Collegia i Luminy, a nejsou přijímáni ke studiu na Akademii.