P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Pertanian

____

Pertanian by se dalo považovat za jediné zcela lidské království. Často se tu sice pohybují i ostatní rasy, ale lidé tu stále převažují. Království je význačné hlavně hustými lesy a velmi úrodnou půdou a lidé se tak zaměřují hlavně na zemědělství a chov dobytka. Nemají postavený hrad, ani zcela nepodporují moc koruny, naopak zde velí celé rody. Nyní je u moci Rod Brataniů, který vládne poměrně pevnou rukou, ačkoli v jeho čele nyní stojí žena. Tento rod vlastní největší finance v celém království a dal by se přirovnat i ke královské rodině. Oblékají se honosněji a potrpí si na služebnictvo. Hlavním městem a sídlem mocnosti je už po staletí Grandir.

Pertanian se hlásí do rady, podporuje vzájemné příměří a dodává většinu zemědělských potravin a dobytka do Collegia. Obdělávání půdy a chov dobytka jsou zde hlavním zdrojem příjmů. Na válku toto království vůbec není připraveno, spíš, než na výcvik se zde zaměřují právě na výchovu zdatných řemeslníků a zemědělců. Najdete tu kováře, švadleny, pradleny, pekaře, tesaře apod.

Vojenské tábory byste tu hledali jen velice těžko, Pertanian podobně jako Valamukhi Tapu nemá žádné armádní složky. Pouze zdejší mocnost v panství má ochrannou stráž, která zároveň vycvičí i své nástupce. Jedná se skupinu přibližně 5–6 mužů a maximálně 4 učedníků najednou.
Co se obchodování týče, mají tu měnu stejnou jako v Collegiu (zlaťáky, stříbrňáky, měďáky). Dříve tu fungoval směnný obchod, ale od toho se upustilo po zahájení spojenectví s ostatními královstvími a během vzniku Collegia.

Zdejší lid upřednostňuje prostší stavby, staví dřevěné, kamenné nebo i cihlové domy, a mocnost tu nebydlí na zámku ale v panství. Nepotrpí si na velkém a zlatem třpytícím se luxusu a dávají přednost jednoduchosti. Kromě spousty šikovných řemeslníku tu najdete také spoustu léčitelů. Obvykle se jedná o členy jedné či více rodin, kteří si mezi sebou předávají své zkušenosti a později je praktikují.

Zakládají si víru ve svého boha – Uruse. Jeho socha stojící na náměstí v centru Grandiru je pro ně svatou a jakékoli její poškození se zde přísně trestá. Dávají si pozor, aby svého boha nenaštvali a dalo by se říct, že úcta některých se překládá až ve strach či paranoiu. Jednou ročně tu pak pořádají honosné oslavy, jejichž součástí jsou také velké trhy, kam se sjíždí i cizinci ze všech koutů. Oslavy vrcholí o půlnoci zažehnutím velké vatry, do které pak lidé mohou hodit drobný dar.

Součástí tohoto království je pak velký Posvátný strom. Je zde již od vzniku samotné Alterry a před mnoha staletími byl vypěstován samotnými bohy, kteří takto na svět přivedly magické duchy. Strom jako takový nemá žádnou specifickou magickou moc, pouze je brán jako živoucí důkaz přítomnosti bohů. Přesto každá rodina, která zde žije, si u příležitosti narození prvorozeného dítěte uřízne větvičku, kterou zasadí na zahradě. Věří, že strom, který z výhonku vyroste, ochrání potomstvo a zaručí prosperitu celému rodu.


____

Rody se u moci střídají vždy po pěti letech. Některé rody se snaží tuto skutečnost obcházet a dochází ke sňatkům s příslušníky jiných významných rodů, díky čemuž pak rody vzájemně splývají. V celém Pertanianu jsou tři významnější a čistokrevné rody, jež se o křeslo zdejší mocnosti velice často dohadují, a vztahy mezi nimi nejsou dobré, ačkoli jsou v podstatě sousedy. V Pertanianu se pak nacházejí i jiné rody, ovšem jedná se právě o ty, které vznikali spojením dvou různých. Jsou bráni jako nižší šlechta a mají menší šanci dostat se k moci.

BRATANIOVÉ
___
VERDENOVÉ
___
CATREGIOVÉ

Současně nejstarší vládnoucí šlechtický rod. Jejich rodokmen sahá až k samým počátkům Alterry a členové této rodiny se tím rádi ohání a využívají tuto skutečnost ve svůj prospěch. Bohužel, pomalu vymírají po přeslici – tedy posledními potomky jsou dvě dcery. Starší z nich - Beatrice se ujala vlády nad Pertanianem po svém otci. Snaží se vládnout moudře a pokud možno i chytře. Jiné potomky rodina nemá. Pouze jednoho bratrance.

___

Nejmladší z čistokrevných šlechtických rodů v Pertanianu. Jsou otevření jiným královstvím a touží po získání moci, aby svou ideu, udělat z království multikulturní oblast, uskutečnili. Staré tradice a zvyky se snaží modernizovat a přichází s mnoha vhodnými i nevhodnými návrhy. Jedná se o jednu z největších rodin, a tedy představují velkou konkurenci. Nejstarší syn Leonard a jeho tři mladší bratři jsou vychováváni tak, aby si v případě nutnosti post vládnoucího převzali silou, nikoli diplomatickou volbou jak je tomu zvykem.

___

Několik posledních let se tento rod držel v ústranní a více méně tedy vyčkává jak situace dopadne mezi dvěma výše uvedenými rody. Jedná se o poměrně klidné politiky, kteří se snaží vše řešit pokud možno demokratickou cestou (nikoliv však, že by se vzdali trůnu nebo případné koruny). Několik posledních let se snaží uzavřít obchodní smlouvu s králem Grimstonu – neúspěšně. V celé rodině se nyní nachází celkem 6 potomků. Nejvýznamnějšími z nich a horkými kandidáty na opětovné získání moci v Pertanianu se bez pochyby stala dvojčata Amanda a Zeus.