P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Pulchram

____

Pulchram je království, které se nachází ze své velké části v poušti, a na jejím severu a jihu se pak rozkládají široké deštné pralesy, které zem oddělují od Salangu a Pertanianu. Pouště jsou domovem nejen několika drobných hadů a štírů (narazit však zde můžete i na mnohem nepříjemnější obludy), ale také Kazrafanů, kterým se často přezdívá jako kočičímu lidu.

Hlavním městem země se stala Ozara, kde je postaven i palác místní vladařky, poměrně mladé Beam, která se stala vládkyní po smrti své matky. Po jejím boku ji nyní stojí hlavní rádkyně a členka rady v Collegiu, Inge. Ačkoli jsou Kazrafané velice uzavření, co se týče jejich tradic, Pulchram cizince a návštěvníky vítá a dopřává jim velmi nezapomenutelné zážitky. Hlavně co se týče příjemného počasí.

Během dne se nad celým Pulchramem obvykle udržuje slunce, díky němuž je zde opravdu nepříjemné teplo, naopak v noci je v poušti docela velká zima. Pokud tedy nebudete zrovna připraveni, buď zemřete vedrem nebo v noci můžete v chladnějších měsících v roce i umrznout. V rozlehlých pouštích pak může vedro a zimu doplnit ještě častá písečná bouře. Co se týče deštných pralesů, tady se střídá pouze velké vedro, noční chlad a časté husté deště.

Kromě pouště pak po malých skupinkách Kazrafané obývají i zdejší džungle, kde se jejich obydlí obvykle nachází v podobě stromových domků a parcel, spojených provazovými žebříky. Obyvatelé džungle se totiž často musí vypořádat se zde žijícími Armiarmami, Které mají ve zvyku se čas od času stěhovat a dělat si tak oběd z nic netušících návštěvníků i ničit stromové vesnice. Také se snaží hlídat jejich populaci, aby se nezvládli přemnožit, protože v posledních letech se Armiarmy docela rozběhly, co se týče zamořování severní džungle.Kazrafané jsou velice proslulí svými zdobenými a vyřezávanými zlatými nádobami a velkým zámkem, který má spoustu obkladů tvořených z pravého zlata. Mají rádi třpytící se věci, a není divu, že zdejší šperky jsou jedny z těch nejkrásnějších. Jejich domy jsou však velice jednoduché a praktické. Jsou tvořeny z hliněných cihel a ztvrdlé hlíny, díky čemuž se uvnitř udržuje poměrně chladno, i když venku se teplota pohybuje až kolem 47°C. V džungli pak tamní obyvatelé volí za stavební materiál převážně dřevo a liány, které používají místo provazu. V korunách stromů tak vznikají malé vesničky tvořené drobnými dřevěnými pokoji spojenými provazovými žebříky. Kromě obydlených vesnic však najdete nějaké neobydlené a zničené – jelikož ne vždy zvládnou Kazrafané čelit náporům Armiarem.

____

Lid Pulchramu vkládá svou víru do boha Sytyxe a krom něj si tu velice ctí přítomnost divokých koček ve zdejší džungli. Ozara je jedním z nejstřeženějších míst celého Pulchramu, je obehnána poměrně vysokou zdí a její vstup je přísně zapovězen všem mužům. Muži narození ve městě zde smějí vyrůstat do 18 roku života a poté jsou z města bez výjimky vykázáni a nesmí se sem nikdy vrátit. Obvykle se muži odebírají do jednoho ze dvou vojenských táborů, které se nacházejí v džunglích, kde se podrobí s ostatními vojenskému výcviku, nebo zamíří do jiných vesnic Pulchramu a tam se usadí.

Během jejich výcviku, který trvá obvykle kolem 30–35 let, jsou muži srovnáni na stejnou pozici s ženami, které vojenský výcvik podstupují povinně. Jelikož v celém Pulchramu jsou ženy jinak stavěny nad muže i přes vůli boha, jež si mezi nimi hledá vyvoleného chlapce.


Probíhají vždy jednou do roka, obvykle v prvním týdnu v dubnu. Jsou jedinou událostí, kdy se přísně střežená Ozara znovu otevře pro Kazrafanské muže, aby vstoupili na území zasvěcenému ženám. Brány se slavnostně otevírají již za svítání, kdy jsou všichni cizinci ve městě požádáni, aby jej neprodleně opustili. Celé oslavy pak začínají v pravé poledne slavnostním průvodem, kdy se zdejší královna v jeho čele pokloní bohu a položí na jeho oltář v chrámu na severu města první obětinu – obvykle nejkrásnější zlatý pohár, který pak naplní vínem.

Po předání všech obětin se pak koná turnaj, který by se dal často nazvat i námluvami, neboť je toto jediná příležitost pro ženy žijící ve městě, najít si partnera. Pořádají se menší souboje za doprovodu hudby. Jedná se o souboje v boji zblízka beze zbraně, přičemž celkový vítěz poté o půlnoci má tu čest jít s pohárem vína až k číši boha Sytyxe a připít si s ním na zdraví jeho i všech Kazrafanů – což je pro ně jedna z největších poct. Zatím byl pouze jeden rok, kdy si se Sytyxem mohla připít žena.

____