P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Religion

Alterra byla stvořena bohy a dodnes po nich zůstalo mnoho pozůstatků, které jejich život připomínají. Nejedná se pouze o víru jako takovou, nýbrž o jejich mocné dary, projevy soucitu s lidmi, nebo jejich přímý vstup zpět do světa živých. A ačkoli si žádná z ras nemůže zcela bez jediné pochyby vzít k srdci, že nějakého boha kdy viděla, jsou dodnes hojně uctíváni.

Vystavěné chrámy, oslavné sochy, oslavy a tradice, ale také hojné dary, které se jim pokládají k památníkům. K mnoha z nich se pojí spousta pověstí a příběhů, které postupně opouštějí světlo světa. I když bohové už dlouhou dobu mlčí - není pochyb o tom, že dřímají kdesi hluboko v nitru Alterry samotné a dohlížejí na její chod.

Každá země se nakonec přiklonila k vlastnímu bohu. Navzájem se však víry nevyvracejí, jako spíš podporují. Bohové na Alterru shlížejí a sem tam obdarují nějakého svého vyvoleného.


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Saagi-a-Astreus.png
____
Stvoření Alterry je připisováno převážně bohyni Matce, neboli Neean, ale skutečnou práci odvedl milenecký pár v podobě Astreuse a Saagi. Jejich láska byla silná a mocná, oba byli však natolik žárliví, že se začali podezřívat z podvodu, využívali svých sil, aby se navzájem mohli sledovat. Neean je za toto chování potrestala úkolem. Pověřila Saagi, aby vytvořila zem, podle představ samotné matky a Astreuse aby k této zemi vytvořil nebe s milionem hvězd. Milenci byli tak odsouzeni zbytek života strávit odděleně - Saagi na zemi a Astreus na nebi mezi hvězdami.


Neean se jejich lásky zželelo, a tak se milenci mohli setkat jednou za čas, při zatmění. Jejich láska přetrvává dodnes a traduje se o nich mnoho různých příběhů a pověstí. Jsou patrony zamilovaných a mnoho svateb se koná v jejich jméně, protože jako jedni z mála bohů projevili lidskou vlastnost v podobě žárlivosti a pod tíhou trestu a odloučení ji překonali. Víra v ně však pomalu ustupuje do pozadí. Často na ně vzpomínají duchové z Valamukhi tapu, ale svým nositelům víru v ně nevštěpují.
____
(Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystaberg)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Neean.png
_
Neean, nebo také Bohyně Matka – žena která stojí za zrodem samotné Alterry. Vždy byla zásadovou, a hlavně nejstarší bohyní, která kdy měla šanci projít po této Zemi. Osobně pověřila milence Astreuse a Saagi, aby stvořili zemi, a i když to byl původně trest pro jejich žárlivost, jejich práci pochvaluje dodnes. Osobně pak stojí za zrodem života – za všemi rostlinami a zvěří, za celou neskutečnou faunou a flórou. Alespoň za tou hezkou, protože s nestvůrami neměla nic společného – ti se dají označit za výtvor její největší sokyně, Ikiren-kibi, která se rozhodla všechno krásné vyvážit něčím špatným. Neean se skutečně snažila svět zútulnit podle svých představ a Saalang nebo Edenis, dřív, než ho obsadili draci, patřily k jejím nejpůsobivějším odkazům. Není tedy divu, že právě v Saalangu zůstává nadále nejuctívanější bohyní a nikdo se jí nevyrovná.

Neean si vysloužila mnohý obdiv, ale zároveň díky své moci tvořit stojí za zrodem Deliria. Potyčka s Ikiren-kibi, která žárlila na její moc a úctu od lidí a několik málo lidských vlastností, které se vkradli mezi božské přednosti. Od té doby se prochází po Alteře se závojem smutku z deště, ale přesto se snaží zvelebit svá nejoblíbenější místa a každý rok navštěvuje Salang ku příležitosti místních oslav, Také se nebrání návštěvám Pertanianu, kde se nachází Posvátný strom, první strom, který zasadila vlastníma rukama.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Pertanian, Pulchram, Salang)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Ikiren.png
_
Ikiren Kibi byla zastánkyní darů a možnosti rozvíjet se. Ráda měla ve všem pořádek a když existovalo to hezké, muselo existovat i něco špatného. Stejně jako existoval život, musela existovat smrt, aby se udržela rovnováha. Proto se rozhodla využít svou moc tvořit pro vyrovnání krás, které tvořila Neean. V jejím podání představovala ohavnost této země, ničení, umírání, díky čemuž vznikla pomyslná harmonie. Mezi její díla patří tvorové nacházející se v Bestiáři sepisovaném Elfy, příšerné Armiarmy, Chimaera nebo Draci, jejichž síla se vymkla kontrole, což nakonec vedlo k obsazení Edenisu a zničení jeho původního lidu.

Po vzbouření a následném střetu mezi ní a Neean, kdy byla většině bohům zničena jejich 'lidská' podoba, se odebrala na osamocené ostrovy Valamukhi Tapu, kde se stala předmětem uctívání, hlavně díky darům, jaké svým Achakům byla ochotna dát. Její myšlenka Harmonie učarovala duchům, jejichž úděl byl a je stejný. Zahrnula místní lid svou láskou a vytvořila jim příznivé podnebí. Achaky střeží jako oko v hlavě a pokaždé ji zamrzí, když se vydají hledat směr života mimo ostrovy.
_
(Valamukhi Tapu)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Onia.png
_
Na rozdíl od svých předchůdkyň, tedy Neean a Ikiren-kibi, se ponaučila a raději zvolila metodu vlastní tvorby. Jejím největším úspěchem, prvním ze všech, byli lidé. Na svůj výtvor byla právoplatně pyšná, jenže jak se ukázalo, jejich podstata byla v mnoha ohledech příliš jednoduchá, chovali se jako ovce a Onia hledala nové možnosti, jak jejich rasu vylepšit. Celkově stojí za vznikem čtyř ras - lidí, jak už bylo řečeno; Elfů, Raksasanů, které věnovala své oblíbenkyni Hæll;a v neposlední řadě Kazrafanů, na nichž pracovala se Sytyxem.

Onia je takřka nejuctívanější bohyní, neboť právě ona propůjčila život všem lidem, a tak ji nezapomínají za to uctívat. V Lumině Alteře je dokonce považována za nejvyšší bohyni, což má, co dočinění s představou místních, že právě oni byli vyvoleni k tomu, aby na její pokyn obydleli ostrov a pojmenovali ho Světlem Alterry. Také se o ní tvrdí, že je schopna jednou ranou smáznout veškeré lidi z povrchu zemského, proto se jí každý touží zavděčit.
_
( Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystabergg)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Urus.png
_
Kolují zvěsti, že právě Urus stojí za osudy všech obyvatel Alterry. Ze svého těla splétá osud každého obyvatele bez ohledu na to, zdali je to člověk, mág, Elf nebo Kazrafan. Je minulostí, přítomností i budoucností. A když přijde Smrt a přeruší osud, nitky se rozpadnou. Na obrazových i sochařských vyhotoveních jeho tváře není možné zřít Urusovy oči, všichni se domnívají, že je slepý a osud volí náhodně. Bere a dává všem bez rozdílu. Jeho jménem mluví někteří králové nebo kněží jakožto Urusem vyvolení. Díky tomu jsou schopni doslova zfanatizovat věřící davy a přimět je učinit cokoliv v jeho i svém jménu. Je také patronem medicíny a lékařství.

Velkým problémem se stala rasa Skyggenů, jejichž vznik ukončuje život bez Urusova přání, snad i proto jeho přízeň nad Grimstonem není zrovna největší.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystaberg)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Sytyx.png
_
Sytyx patří k poměrně mladým bohům, někdo by ho mohl popsat jako nezkušeného. Rád plnil přání, ale časem je začal plnit téměř každému, což mnohé bohy rozzlobilo a na důkaz svých námitek mu na hlavu usadili trnovou korunu, která mladého bůžka nutí rozmýšlet se, než začne jednat. Je oblíben zejména v západní části Alterry, nejvíce v Pulchramu, kde je mu i zasvěcen chrám. V den oslav bývá shovívavý a často ze svého rozmaru plní přání každému, kdo slušně požádá a přinese i nějaký dar. Miluje Kazrafany, národ, který obdržel darem od Onii po sto letech samoty a bloudění po Alteře. Spolu s ní se podílel na jejich vzniku.

Je označován za hravého a stále ještě nedospělého, tudíž svým chováním kolikrát připomíná malé nedůtklivé dítě. Když se zlobí, dokáže se neozvat i několik týdnů, ale na svůj národ se nikdy nevydrží hněvat dlouho. Se svým dobrým přítelem a mentorem Camusem vymyslel Fata Morganu, kterou obdaroval svůj lid, aby zůstali v poušti v bezpečí před cizinci a nebezpečím zvenčí. Jeho oblíbeným zvířetem je kočka.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Pertanian, Pulchram, Salang)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Halther.png
_
Také znám jako bůh tří hříchů nebo tří tváří – každá z nich reprezentuje jeden z největších hříchů, kterých se lidstvo, ale i jiné rasy, dopustili. Pro každého představuje něco jiného, jeho podoby jsou pro každého individuální. Obvykle se jedná o ty nejkrvavější cesty, které si jedinec může zvolit, avšak Halther bude tato rozhodnutí schvalovat s úsměvem na všech svých tvářích. V celé Alteře byste nenarazili na krutějšího boha a svoje prvenství si také vychutnává. Ostatně právě on mohl za střet, při němž se zrodilo Delirium – jako jeden z mála, tohoto dne ani zdaleka nelituje. Tváří se jako neviňátko, ale ve skutečnosti našeptává zlověstné věci.

Rád komplikuje lidem životy, a tak jim rozdává štědré dary, přičemž se nezapomíná bavit jejich chováním a hašteřivostí, která tu a tam vede ke krveprolití. Je tím, kdo rozdává temnou magii do vínku a vyvolává v lidech pocit méněcennosti, jimž je láme, dokud se nestanou figurkou v jeho hrách. Označuje se za výborného manipulátora a tím také je. Poštvat si ho proti sobě představuje rozsudek smrti, který se povleče ještě mnoho let.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystaberg, Edenis)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Haell.png
_
Tam, kde vládne zima, chlad, mráz a nehostinná půda. Tam se prochází bohyně Hæll. Její niterní podstatou je konec cesty – tedy konec pomyslné Urusovy nitky osudu živé bytosti. Přebírá od něj rozpadlé nitky, které ji navádí za mrtvými, aby zhodnotila jejich život. Pokud ho vedli úspěšně a dle jejích představ, pak jsou pozváni do jedné z jejích družin – ženy k ní, muži k jejímu manželovi, Minorrovi. Jestli se ale ukáže, že jejich existence přinášela ostatním utrpení a neučinili sebemenší dobrý skutek, který by si zasluhoval Hællin zájem, pak jsou bez špetky milosti ponecháni napospas Hatherovi, který pro ně má specifický trest určený pouze jim, nebo jsou bez milosti ponecháni mezi životem a smrtí a budou se po Alteře pohybovat do té doby, než z nich nezůstane zhola nic. Věří se, že Hæll nikdy nedovolí, aby se na členy družiny zapomnělo, což se o těch špatných tvrdit nedá.

Je tvrdá a bere všem bez rozdílu – ostatně je Urusova sestra. Přestože umí být krutá, darem jí byla rasa Raksasů, kteří postupně zaplnili její nejmilovanější část Alterry, Frystaberg. Při cestách ji vyprovází družina žen a havranů, kteří se stali jejím symbolem.
_ (Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Frystaberg)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Minorr.png
_
Stejně jako Astreus se jen jednou za čas setká se Saagi, i Minorr nachází minimum šancí střetnout se s vyvolenou svého srdce, svou ženou – Hæll. Jeho pouť je velice náročná, po zrození Deliria se otevřelo mnoho nadpozemských bran do jiných světů, kterými do Alterry pronikají ta nejstrašnější monstra a nestvůry. Tyto brány Minorr střeží se svou družinou, muži – odhodlanými bojovníky, střeží a ochraňuje tak svět stvořený bohyní matkou. Bývá uctíván každým mužem, který jde do války nebo se připravuje k boji - na vojenské Akademii v Lumině je mu dokonce vyhrazena jedna celá místnost a jednou za pět let se v jeho jméně koná souboj o 'zlatý roh'.

Patří k těm rozvážným a nelítostným bojovníkům, právě tyto vlastnosti obdivuje i u jiných a členy své družiny si pečlivě vybírá. Každý úplněk se pod svitem měsíce se svou ženou setkává, aby mu předala muže určené do jeho řad, které sám neposbírá. Zároveň představuje i trvání manželství, jeho důležitost v životě stejně jako soucit. Některé čerstvé manželské páry se proto k němu modlí.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystaberg, Edenis


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Camus.png
_
Camus jako první vnesl do Alterry magii, již před zrodem Deliria pracoval na jejím rozdělení mezi obyvatele a jednotlivá stvoření. Po zrození Deliri však nedokázal zabránit jejímu rozštěpení. Škody, které zrození napáchalo, nemohl napravit, ale postaral se o to, aby magie byla rozmanitá a různorodá, Tak aby se před jednotlivými druhy mohli její nositelé bránit a ochraňovat, ale také za její pomoci něco dokázat. Modlí se k němu ale jen opravdu málo obyvatel, neboť mnoho mágů bylo likvidováno při honech. Je tak trochu opomínán, ale pokud se k němu někdo silně modlí, je schopen vyslyšet jeho přání. Dokonce se jako jeden z mála bohů zjevuje před věřícími ve spirituální podobě, mnohem častěji za sebe ovšem posílá svou věrnou pomocnici Rosanhi, která v jeho jméně podaruje vyvolené. Jeho manželka je Caana.

Dal by se označit za tichého pozorovatele. Nikdy neměl rád velké davy a pokud k někomu promlouvá, pak jedině tehdy, pokud je dotyčný o samotě.
_ (Collegium, Lumina Alterra, Grimstone, Pertanian, Pulchram, Salang, Frystaberg, Edenis)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Eyja.png
_
Slepá bohyně představující rovnováhu a spravedlnost. Nikdy nesoudí ostatní bez důkazů, ale pokud se rozhodne, její rozsudek nelze zvrátit. V Lumině Alteře se v jejím jménu vedou veškeré soudy, mnoho z nich pak vůči mágům a lidem, kteří je ukrývají. Stejně tak se jedná o mnoho přehnaných či nespravedlivých rozsudků, lidé se obrací s modlitbami právě na Eyju a nikdo nechápe, proč bohyně doposud mlčí. Spousta lidí se domnívá, že je bohyně rozzlobená a chystá soud pro nynější soudce.

Nemá ráda bezpráví, ale trvá jí, než se rozhoupe k nějakému kroku, protože si vše musí promyslet a dohledat veškeré důkazy, aby vyhodnotila celou záležitost správně. Při sněmu bohů pokaždé zastávala roli soudce. Řeší jejich spory. Modlí se k ní především panovníci při vyhlašování rozsudku, aby jim požehnala. Mezi lidmi jako takovými bývá už mnohdy zapomenuta, v Lumině od ní už někteří odvrací tvář, protože nevěří, že by dovolila páchat taková zvěrstva ve svém jméně.
_
(Collegium, Lumina Alterra, Pertanian)


http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Rinja.png
_
Původem obyčejná lidská žena. Nelze tedy o ní tvrdit, že by se jednalo o původní bohyni a nikde jinde než na Edenisu by ani nebyla uznána. Dokonce ani bohové jako takoví v její "božské" podstatě nevidí nic pravdivého a ve svých řadách ji neuznávají. Rinja – tak zní jméno ženy, která údajně stojí za paktem mezi draky a Illeniany – původními obyvateli Edenisu, před zrozením Deliria. Nejen že se ji podařilo přežít onen výbuch magie a nějakou záhadou ji vstřebat, ale také se ji podařilo postavit se nejmocnějšímu z draků a uzavřít s ním dohodu o Alterrském ráji. Je brána jako zakladatelka rodu Khalkiů a její socha stojí vytesaná ve skalách.
_
(Edenis)

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Bohov%C3%A9/Delirium.png
_
Narození Deliria bylo pouhou náhodou, díky středu dvou silných magií, magií stvořit život. Nejen že svým narozením prakticky smazalo z Alterry tělesné schránky bohů, ale také duchy. Rozdělilo magii náhodně do všech koutů Alterry a svou volbou bylo velice potěšeno. Pohlaví Delirium není známo a zatím, co jedna z pověstí mluví o dítěti, druhá z nich zase o mledé ženě či muži. Kolem Deliria je spousta dohadů a jedinou naprosto jasnou známkou je jeho neomezená a ničivá moc.

Mnoho lidí věří, že je Delirium stále na území Colegia, jelikož odtamtud nemělo, jak odejít, jiní tvrdí, že se pohybuje mezi životem a smrtí, jelikož samo nemohlo bez pomoci přežít. Jeho nynější poloha je neznámá. Od svého posledního narození Delirium tiše spí ve svém úkrytu a čeká na svůj velký den, kdy bude znovu probuzeno, aby mohlo Alterru znovu stočit do té správné linie jako to udělalo naposledy. Nikdo však nedokáže s jistotou říct, že je Delirium na správné straně, či si tu správnou stranu vybere. Jediným výkřikem by mohlo ze země smazat celou rasu, nebo naopak zničit spoustu let budování tradic a zvyků.
_
(Delirium je v mnoha ohledech pověstí o velké moci, více než-li uctíváno pro božskou podstatu, je bráno jako předmět k získání moci)