P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Spirit animals


Bohyně matka, Nean. Stvořitelka naší země a její božští kolegové dali své duše a životy, aby Alterra dospěla do své dnešní podoby. Shlížejí na ni a jsou pyšní na své výtvory, sledují, co se děje v lesích a poslouchají přání svých výtvorů. Ale nebyli to jen oni, co se dostali do našeho světa na samém začátku. Spolu s nimi k nám přišli další tvorové, magická spirituální zvířata, schopná naučit se skutečné moci. Zvířata hledající svého pána, se kterým by spojily své životy a zasvětili mu nejen svou duši ale i moc. Tato zvířata se pohybují po Alteře učí se žít, učí se objevovat, učí se milovat a ctít, učí se bojovat. Ale ze všeho nejvíce tu hledající domov. I když někteří z nich jsou podle všeho jen výplodem něčí fantazie, povídačkou v knize pověstí, ke ketré se nabalilo tolik magického, že už ani nejdou považovat za skutečnost, jsou tu! A čekají. Čekají možná právě na tebe!

Spirituální zvířata na sebe mohou vzít ruzné podoby, od obtloustlé pandy nebo bobra po drobnou včelku nebo čmeláka. Jsou mocnější, ale také skromnější. Dokáží svou bodobu zvětšit i zmenšit. Někdy by se postavili Armiarmě jako obr a jindy by se vám vešli i do dírky po vpichu jehličky. Mravenec by proti nim mohl být velikánem. Se svým pánem jsou spjatí duševním poutem a pokud jsou dobře trénovaní, toto pouto se přeruší jedině smrtí.
Zemře-li pán, zemře i spirituální zvíře. Zemře-li zvíře, pán bude žít. A proto jsou schopni tato zvířata za své pány položit život. Jakmile o zvíře přijdete, už nikdy s žádným takové pouto nenavážete. Tito tvorové mohou být celice užiteční, ale jsou i velmi nebezpeční - nejen pro nepřátele, ale také pro svého pána.I N F O R M A C E _ n o n R P G
(Otevře se po kliknutí)STRANA 2

(Pro přístup na 2. stranu klikni)
.
 1. (0%) Seberbobulkovi jste úplně jedno.. Jde si dál po svém. Čas od času vás najde.
 2. (10%) Seberbobulka vás následuje, nezůstává pozadu.
 3. (20%) Začíná poslouchat rozkazy, nebojí se vás, klidne se vám usadí na rameni, spí ve vaší přítomnosti.
 4. (30%) Nabízí vám bobulky ze svého vaku, !! pozor !! některé mohou být prudce jedovaté, jemu je to jedno.
 5. (40%) Nabízí vám pouze JEDLÉ bobulky a plody ze svého vaku. Dovede vás k jídlu.
 6. (50%) Seberbobulka začíná zasahovat v nebezpečí. Hází po nepříteli své bobule z vaku.
 7. (60%) Na váš povel se může zvětšit až na dvojnásobek své velikosti, bobulky, které hodí po dopadu vytvoří malou explozi.
 8. (70%) Na váš povel se může zvětšit až na trojnásobek své velikosti, bobulky, které hodí po dopadu vytvoří větší explozi.
 9. (80%) Na váš povel se může zvětšit až na Čtyřnásobek své velikosti, bobulky, které hodí po dopadu vytvoří explozi.
 10. (90%) Na váš povel se může zvětšit až na Pětinásobek své velikosti, bobulky, které hodí po dopadu explodují a vystřelí dalších pět měnších bobulí.
 11. (100%) Seberbobulka je vám plně oddaný. Dal by za vás život. (+ 10% Magie)


Seberbobulka, nebo také bobulík, jak mu přezdívají v Salangu, je na pohled velice roztomilý a převážně neškodný tvor, který se většinu času stará sám o sebe a své bobulky. Pohybuje se po zalesněných a travnatých plochách, jeho domovem je tedy především Salang a Pertanian, kde je zeleně nejvíce, dále se ale může vyskytnout například i na Valamukhi Tapu nebo v oblasti skleníků v Lumině.
Hlavní činností, které se věnuje je sběr různých bobulí a lesních plodů jako jsou jahody, maliny a borůvky. Také rád sbírá šípky, vraní oka a další jedovaté bobule. Na zádech nosí bezedný vak, kam všechnu svou kořist ukládá na později. Seberbobulka nemluví, dorozumívá se pokyvováním hlavou, popřípadě posunky malými ručičkami. Živí se zelení – stébly trávy, listy a kořínky rostlin. Čas od času vyhledává vodní toky, aby se osvěžil a napil. Je velký přibližně jako králík.

!!! P O Z O R !!!
Seberbobulka možná vypadá neškodně a nevinně, ale umí být velice nebezpečný. Bobulky, které sbírá může hodit pořádnou silou – může vám do těla udělat i díru. Některé po zahození mohou i explodovat a způsobit popáleniny. Je milý a klidně vám nabídne bobuli k jídlu, ale z valné většiny se jedná o ty jedovaté. Umí se zvětšit až na pětinásobek své velikosti!.
 1. (0%) Seberkamínkovi jste úplně jedno.. Jde si dál po svém. Čas od času vás najde.
 2. (10%) Seberkamínek vás následuje, nezůstává pozadu.
 3. (20%) Začíná poslouchat rozkazy, nebojí se vás, klidne se vám usadí na rameni, spí ve vaší přítomnosti.
 4. (30%) Nabízí vám krásné kamínky ze svého vaku, resp, je po vás hází, aby získal vaši pozornost, když nemůže zvednout jiný kámen.
 5. (40%) Kamínky vám nosí jako dárek, dovede vás k ohništím a tábořištím.
 6. (50%) Seberkamínek začíná zasahovat v nebezpečí. Hází po nepříteli své kamínky z vaku. Zvedá mu kamenné patníky, aby zakopnul.
 7. (60%) Na váš povel se může zvětšit až na dvojnásobek své velikosti, kamínky, které hodí po dopadu vytvoří malou explozi.
 8. (70%) Na váš povel se může zvětšit až na trojnásobek své velikosti, kamínky, které hodí po dopadu vytvoří větší explozi.
 9. (80%) Na váš povel se může zvětšit až na Čtyřnásobek své velikosti, kamínky, které hodí po dopadu vytvoří explozi.
 10. (90%) Na váš povel se může zvětšit až na Pětinásobek své velikosti, kamínky, které hodí po dopadu explodují a vystřelí dalších pět měnších.
 11. (100%) Seberkamínek je vám plně oddaný. Dal by za vás život. (+ 10% Magie)


Seberkamínek, vzdálený příbuzný Seberbobulky, je stejně jaký bratříček na pohled velice roztomilý a na pohled neškodný tvor – i když u něj už záleží na pohledu bytosti. Je sice stejně malý jako králík, ale nosí na zádech váček se svítivými kamennými kuličkami, které vyrábí s nastřádaných kamínků. Pohybuje se převážně v horských oblastech a v místech kde se nachází sopky. Jeho domovem je tak Grimstone, Edenis, Frystaberg a Valamukhi Tapu. Ojediněle se pak vyskytuje i v horských oblastech Luminy Alterry. Hlavní činností, při které ho přistihnete je pak samozřejmě sběr kamínků a tvorba jeho kuliček, které strká do bezedného vaku. Seberkamínek nemluví, dorozumívá se posunky a kýváním hlavinkou, živí se tím, co najde - převážně kořínky a rostoucí trávou. Není mu cizí sníst i nějaký kamínek.

!!! P O Z O R !!!
Ačkoliv se jedná na pohled o neškodného tvorečka, nemůžete být dál od pravdy. Z nasbíraných kamínků vytváří malé kuličky, které na dotek velice pálí a mohou způsobit i velké popáleniny, dokáže jimi hodit ještě silněji než Seberbobulka bobulemi a pokud se špatně nachomýtnete, s radostí vás připraví i o prst nebo dva, v horším případě vám ustřelí i ruku. Kuličky dokáže házet rychlostí 10 kuliček za 30 sekund. Čas od času vám může nabídnout nějaký vzácný kámen, nebo amulet, který někde sebral, ale převážně se jedná o kouzelné kameny, které vám mohou způsobit otravu, pomatení nebo dokonce smrt..
 1. (0%) Čas od času se na vás v noci přijde podívat, zatím jste pro něj jen možná kořist.
 2. (10%) Začíná se vám zjevovat ve snech a v bdělém stavu, převážně na vás útočí, jindy je jen tichý následník.
 3. (20%) Přestává na vás útočit, navštěvuje vás už převážně osobně, když jste vzhůru.
 4. (30%) Začíná vás poslouchat, dokáže vám skočit do snů, ale nechce z nich odejít. Skáče nekontrolovatelně do snů i jiným lidem.
 5. (40%) Do snů skočí na povel, může daného člověka probudit.
 6. (50%) Vezme vás do cizího snu sebou. (Musíte sami usnout)
 7. (60%) Dokáže vás na povel uspat, stejmě tak dokáže uspat kohokoli jiného. Už na vás neutočí.
 8. (70%) Dokáže na sebe vzít hmotnou bodobu vlka tmavé srsti, může ublížit nepřátelům, ale i vám.
 9. (80%) Poslouchá vás i ve své hmotné formě, neublíží vám, ale pouze nepřátelům (Nerozeznává vaše přátele od nepřátel)
 10. (90%) Útočí pouze na nepřátele, dokáže zdvojnásobit svou velikost a vézt vás na zádech. (Dokáže, ale dělá to nerad
 11. (100%) Magnus je vám zcela oddaný, položil by za vás život, splní každý váš rozkaz. (+ 10% Magie)


Magnus je považován za jednoho z vymyšlených spirituálních zvířat, jelikož se ta často nepohybuje ve své hmotné podobě, aby mohl být zahlédnut. Dostává tedy jméno jménu "spirituální zvíře." Je popisován jako temná mlha, podobna jasné noční obloze poseté hvězdami, tato mlha kopíruje tvar vlčího těla a na jeho hlavě jsou zcela zřetelné hluboké černé oči, za které by se nemusela stydět ani sama Smrt. U Magnuse není jisté, kde přesně se pohybuje nejčastěji, nebo kterým místům se vyhýbá, není známo ani to, čím se živí, ale kolují zvěsti, že jeho hlavním chodem se stávají noční můry a sny. Je stejně velký jako běžný vlk, může se zvětšit až na dvojnásobek své velikosti.
Kdo už si tipoval, že by mohl být spjatý s Astrologií, tipoval správně. Magnus se zjevuje převážně v noci a také je viděn pouze svým pánem, a to až do chvíle, než se zhmotní, proto je také považován za mýtus. Jeho hlavními schopností je návštěva snů a ovládání spánku, kdy se tento tvor vyloženě často a rád prochází cizími sny. Vytváří různá místa, přináší děsy a sám se za jeden takový děs dá považovat, jelikož je sám zdrojem nebezepčí.

!!! P O Z O R !!!
Magnus není od pohledu nevinný, ale i když byste se měli na pozoru, měli by jste ještě přitvrdit. Nikdy totiž není jasné, že zjevení tohoto spirituálního zvířete je skutečnost nebo sen a hlavní háček, který vám to přináší? Pokud zemřete ve snu, který Magnus vytvořil, zemřete i ve skutečnosti. Pokud vás Magnus uspí, musí vás i probudit, jinak se tento spánek může protáhnout i na měsíce, podle síly vaší osobnosti..
 1. (0%) Nenásleduje vás, může na vás zaútočit. Často mizí i na několik týdnů. Stále jste mu dost ukradení.
 2. (10%) Začíná vás následovat, příliš se nevzdaluje, doráží na vás, ale útoky ustupují, v bezepčí ale rozhodně nejste. Pomáhat vám nehodlá.
 3. (20%) Přestává na vás útočit, Ale škodí vám pomocí své magie. Čas od času tak zničeho nic spustí slejvák že promoknete, jindy při rozkazu 'omylem' těsně vedle vaší paty udeří blesk.
 4. (30%) Konečně začíná poslouchat, sice ještě čas od času jeho vinou promoknete na kost, ale blesky už hází přibližně do míst, která určíte. Čas od času vám zmrazí nohy.
 5. (40%) Přestáváte promokat jeho vinou, začíná se zajímat i o to, aby se trefil bleskem tam kam chcete, přestává se snažit udělat z vás žvíkací hračku. Poslechne na klasické povely.
 6. (50%) Zdržuje se ve vaší blízkosti, slyší vaše podvědomé volání i na vzdálenost několika desítek kilometrů. Umí vás chránit pomocí mrazivého kruhu.
 7. (60%) Slyší vaše myšlenky, nemusíte se s ním dorozumívat slovně, ale bere vaše myšlenky doslovně - může to trochu přehnat a ublížit i tomu koho nechcete. Blesky, déšť i led ovládá téměř skvěle.
 8. (70%) Přestává brát myšlenky doslovně, umí rozlišit ty které jsou rozkazem a které jsou pouze myšlenkami do větru. Blesky, déšť i led ovládá bez problémů. Umí se zaměřit kam jimi chcete udeřit.
 9. (80%) Nerad se od vás vzdaluje, umí se změnit v tetování v podobě měsíce na vašem předloktí, kde spí. Objeví se na vaše podvědomé zavolání. V tetování se mění podle vlastní nálady.
 10. (90%) V tetování na vaší ruce se změní podle vašeho rozkazu a nevystoupí z něj bez vašeho zavolání. Je tak v klidovém režimu, odpočívá a hojí se, je-li zraněný.
 11. (100%) Je vám zcela oddaný, položil by za vás život. Dokáže se zvětšit až na trojnásobek své velikosti. (+ 10% Magie)


Andrius se pohybuje stejně jako Magnus v podobě vlka, ale na rozdíl od vzdáleného příbuzného, má pouze svou hmotnou podobu. Od běžného vlka se liší hlavně zbarvením srsti, kdy chytá odstíny modré, zlaté a stříbrné – nikdy všechny najednou, pouze jednu z nich. I když jej není prakticky možné zaměnit s obyčejným vlkem stává se, že bývá často lovnou zvěří, kvůli vidině peněz. Nejčastěji se pohybuje v lesích Pertanianu, nebo ve Vrbovém lese Luminy Alterry. Živí se čerstvým masem, neraději má ale maso pečené na ohni. Nepohrdne žádným masem – jediné co nepozře jsou jiná spirituální zvířata. Mezi jeho hlavní schopností patří ovládání počasí, dokáže vyvolat déšť, silný vítr nebo bouři, při které je schopen ovládnout blesky.

!!! P O Z O R !!!
Je velký stejně jako běžný vlk, ale dokáže se zvětšit až na trojnásobek své velikosti. Dokáže kolem sebe utvořit ledový kruh, do kterého když stoupnete, jste sužování vysokým chladem. Jeho srst je neustále nabitá energií, a i když je docela chundelatý, jediný dotek vás může poslat na věčnost. Nehledě na to, že je docela agresivní a mohl by vás roztrhat na kousky..
 1. (0%) Všimne si vás, je stydlivý. Drží se zpátky.
 2. (10%) Začne vás následovat, je ochotný vzdálit se od létajících skal po celeém Salangu. Zvídavě zkouší vaši trpělivost.
 3. (20%) Vzdálí se od svého sourence, Následuje vás i mimo Salang. Poletuje okolo vás, zvedá kolem vás vítr.
 4. (30%) Na váš povel začíná vytvářet menší vzdušné víry, je schopný vás nadzvednout ze zěmě.
 5. (40%) Dokáže zdvojnásobit svou veliksot, zvedne vás i několik matrů do vzduchu.
 6. (50%) Ztrojnásobí svou velikost, vytváří větší vzdušné víry na váš povel, umí je kontrolovat. Zatím nezaútočí ani na váš povel.
 7. (60%) Na povel zaútočí, vyšle vzdušný vír, chrlí ledový vzduch. Začíná útočit na vaše nepřátele.
 8. (70%) Začíná chrlit i hroký vzduch, útočí na vaše nepřátele - na slovní povel.
 9. (80%) Můžete se dorozumívat pomocí myšlenek. On slyší vaše, vy neslyšíte jeho.
 10. (90%) Může vám dovolit vidět jeho očima, chrání vás s nasazením svého života.
 11. (100%) Může vzít podobu běžného draka, svézt vás na zádech, je silný a zdatný. Dorozumíváte se pomocí myšlenek, aniž by jste museli zjišťovat víte kde je a jak je daleko. (+ 10% Magie)


Etheiové, nebo také laicky pojmenovaní draci. Jedná se o sourozence jednoho ze starších již vyhynulých druhů draků. Konkrétně je to pak samice a samec, pohybují se v oblasti létajících skal v Salangu (Vodopád). Často je snadné zaměnit je za jiné menší elfské draky, kteří se tam pohybují. Mají dlouhé hadovité tělo pokryté srstí, nikoliv šupinami, šupiny mají pouze na hlavě a čumáku, velká blanitá křídla. Nemají rohy a velké huňaté uši. Živí se drobným hmyzem, velikostí připomínají větší ještěrku.
Jednou z hlavních schopností, kterou oplývají je samozřejmě létaní, ale jinak jsou velice zkušenými, co se týče ovládnutí větru. Vytváří velké větrné víry a po mnoho let udržují létající skály v pohybu. Pohybují se z valné většiny společně, a i když si každý může vybrat jiného pána, nedokáží proti sobě následně bojovat. Je tedy mnohem častější, že pokud se tito dva pánové postaví proti sobě, etheiové se nakonec postaví proti nim. Jsou vázaní na dobré vztahy a nemají rádi násilí.
(Můžete mít pouze jednoho ze sourozenců !!!

!!! P O Z O R !!!
I když se jedná o tvory, roztomilé a vybízející k pohlazení, kteří nemají rádi násilí, neznamená to, že nejsou schopni jej použít. Nechrlí sice oheň, ale dokáží vychrlit velkou masu horkého i studeného vzduchu, která protivníka v podstatě na místě stáhne z kůže, upeče jako na rožni, nebo zmrazí jako nanuk. Umí létat vysokou rychlostí a tedy není žádné překvapení, že pokud proti někomu vyletí, jsou schopni jej křídly přetnout vejpůl..
 1. (0%) Ví o vaší existenci, sem tam se na vás přijde podívat. Nepřilétá k vám blízko, nehlásí se k vám.
 2. (10%) Přibližuje se k vám, je ochotný posadit se blízko vám a dělat vám společnost. Zvídavě vás pozoruje.
 3. (20%) Naučil se svámi komunikovat pomocí myšlenek, varuje vás před nebezpečím, je vaším navigátorem.
 4. (30%) Dovolí vám dívat se jeho očima, když létá, aby jste viděli to co on. Čas od času vám vezme zrak, aby jste viděli to co on, aby vás varoval, když jej odmítáte poslouchat.
 5. (40%) Sedne vám i na rameno, nebo na nastavenou ruku, nechá vás na něj sáhnout. Začíná vás bránit (Zažene nepřítele, nebo se stáhne)
 6. (50%) Brání vás s nasazením - použije drápy, zobák. Nepříteli je schopen ublížit.
 7. (60%) Je schopen sehnat vám zbraň, je dost silný, aby vás chytil za ramena a někam odnesl.
 8. (70%) Jeho slzy začaly mít na vás léčivý účinek.
 9. (80%) Dokáže vzplanout, aniž by shořel. Může něco zapálit.
 10. (90%) Rozezná každou známou rasu na Alteře, je schopen poznat i Khalkie a Skyggeny. Ale pouze od vás odvede pozornost, popřípadě vás nasměruje jinam.
 11. (100%) Je schopen regenerovat se, může se znovu narodit z vlastního popela. Je schopen položit za vás život. (+ 10% do Magie)


Fénix je majestátní, jasně rudý až do ohnivě oranžové zbarvený pták. Velikostí by se dal přirovnat k labuti, s ocasem podobným délkou ocasu páva. Tento ocas pak nabírá jasně zlaté barvy. Má ostrý zobák a spáry. Nejčastěji je k nalezení ve vysokohorských oblastech, kde má svá hnízda – nejčastěji na vrcholcích hor na Lumině Alteře, ojediněle pak i vysoko na létajících skalách. Živí se převážně bylinkami, není známo, že by kdy zabil jiného živého tvora.
Jeho hlavní schopností je samozřejmě regenerace, kdy se díky ní dožívá obrovského věku. Jeví-li jeho tělo známky opotřebení, vzplane a shoří a z popela vstane jako nové, mladé a holé kuře. Svým zpěvem a hlasem dokáže dodat potřebnou odvahu anebo vzbudit strach v těch, kteří by si odvahu nezasloužili. Další z jeho schopností je pak léčitelství, kdy jeho slzy léčí.

!!! P O Z O R !!!
Na rozdíl od jiných Spirituálních zvířat v jeho kategorii se nejedná o příliš nebezpečného tvora. Je mírumilovná a jak už bylo zmíněno víše, nepatří k těm, co by se schylovali k zabíjení jiných tvorů. Neznamená to ale, že by nebyl schopný ublížit. Díky ostrým drápům a zobáku je schopný v ohrožení svého pána nebo sebe sama ne příliš pěkně poškrábat a klovat. Dokáže také okamžitě zmizet, nebo se náhodně objevit někde blízko. Neposlouchá povely, má vlastní rozum..
 1. (0%) Jste mu u zadku. Má své oblíbené místo a odtamtud se nehne.
 2. (10%) Akceptuje fakt, že jste jeho pán, začne vás následovat. Čas od času vám podstrčí pod nohy kořen a pošle vás k zemi.
 3. (20%) Začíná vám nabízet jídlo. Po většinou se jedná o mochomůrky.
 4. (30%) Víc se ukazuje jeho schopnost maskování, je schopná nechat vaše nohy porůst mechem. Nijak zvlášť se nesnaží schovat vás celého a hrozně dlouho mu to trvá.
 5. (40%) Začíná být ochotnější, spolupracuje, snaží se kromě slov používat gesta, pro lepší pochopení. Je ochotný vás nechat porůst mechem celého, občas vás dokonce nechá nadechnout.
 6. (50%) Spolupracuje co se týče maskování, ohýbá větve a stromy ve váš prospěch, nechává vyrůst rostliny, které vás zakryjí. Můžete být v klidu, nechává vás dýchat často.
 7. (60%) Rozčiluje se, že mu nikdo nerozumí, gestikuluje divočeji, místy po vás hodí houbou. Začínáte slyšet jeho myšlenky, jeho slova vám pomalu začínají dávat smysl.
 8. (70%) Přestane vám utíkat, klade pasti ve váš prospěch, nikoliv proti vám. Je schopen ulovit vám dobrou večeři, zmást nepřítele.
 9. (80%) Používá sve schopnosti ke zpomalení nepřátel a zahlazení stop, po vaší cestě. Čas od času vám nabídne jídlo, které není jedovaté.
 10. (90%) Rozumíte každému jeho slovu i když nahlas říká nesmysly. Máte s ním tedy takovou tajnou řeč. Sami tuto řeč ovládáte. Už nehrozí, že po vás hodí houbou.
 11. (100%) Hubert je schopen vás bez problémů plně zamaskovat do několika vteřin, neklade pasti proti vám, posloucá vaše rozkazy, dokáže přečíst vaše myšlenky a plně jim rozumí. (+ 10% do Magie)


Hubert, Hubertík nebo také bertík, je skřet zkřížený s veverkou a houbovníčkem. Jeho vzhled je velice specifická směska všech zmíněných tvorů, s tím, že kromě kůže část jeho tělíčka pokrývá srst. Žije v Jižní a Severní džungli v Pulchramu a má tendence se opičit, takže od tamních obyvatelů okopíroval jakýsi styl oblékání. O tomto stylu si myslí, že je naprosto skvělí a nosí se v něm jako primadona s určitým módním vnímáním. Je velký přibližně nad do půlky lýtek a živí se houbami. Nerozlišuje zrovna jedlé a jedovaté, jemu je to jedno.
Hubertík jako jediné Spirituální zvíře umí mluvit, pravděpodobně má někde hluboko v genech, nějakou lidskou buňku, která mu to umožňuje. Jeho jazyk je však velice zkomolený a často šišla, huhlá nebo si vymýšlí nová slova, kterým dává pokaždé jiný význam. Podobně ale mluví i ve svých myšlenkách, takže ani odtamtud se při tréningu pán moc nedozví. Jeho schopnosti jsou více zaměření na skrývání a pasti, jeho nejoblíbenější je mech, miluje hru na schovávanou.

!!! P O Z O R !!!
Ačkoliv je Hubert na první pohled docela milý, je vlastně docela zákeřný a umí být protivný až na půdu. Je výbušné povahy, takže se často vzteká – hlavně když mu někdo nerozumí a rád pak působí problémy. Je to klasický škodík, od menších krádeží až po lup, kdy po vás kvůli němu půjde půl Collegia. A pak by jste od něj rozhodně nikdy neměli přijímat, žádné jídlo a houby už vůbec ne!.
 1. (0%) Jste mu jedno, můžete být rádi, když po vás hodí klackem.
 2. (10%) Začne si vás všímat, brání svou hráz, pořád sice odmítá jít nějak zvlášť daleko. Začne útočit.
 3. (20%) Uvedomí si, že útoky nezabírají, začne vás tedy následovat. Sem tam vás zavře ve vodní bublině a nechá vás s ní bojovat, aby se mohl vrátit ke své hrázi.
 4. (30%) Bere vás v té bublině sebou, protože od vás nechce být daleko. Přece vás nenechá jen tak vlastnímu osudu.
 5. (40%) Začíná se u něj rozvíjet ovládání vody. Občas omylem nechá prasknout vodní bublinu nad vaší hlavou a udělá z vás zmoklou slepici.
 6. (50%) Staví se na vaši stranu, když s někým bojujete. Už se nevrací ke své hrázi, neustále kontroluje vaše ruce.
 7. (60%) Konečně si vybere místo a promění se v tetování na vaší ruce, kde odpočívá. Odmítá se probrat na váš rozkaz. Přeměna na tetování a zpět vás štípe. Na ruce zůstává jizva.
 8. (70%) Jizva zmizí, Gustav začíná poslouchat rozkazy, má svou magickou moc pod kontrolou. Jde spát na vaši ruku podle rozkazu, i se na rozkaz vzbudí.
 9. (80%) Konečně vás přestane zavírat do bubliny, začínáte rozumět jeho myšlenkám. On vaše neslyší.
 10. (90%) Začíná slyšet vaše myšlenky, dorozumíváte se beze slov. Gustav vás chrání.
 11. (100%) Je vám plně oddaný, neutočí na vás (ale občas po vás naštvaně hodí klacek, někdy větev, pozor na stromy). (+ 10% do Magie)


Gustav, nebo také Gustík či cvalda. To je jméno bojového bobra, který pochází z oblasti blízko vodních toků Pertanianu, Salangu a u hlavního vodního toku v Pulchramu. Bobr je velký asi jako vzrostlí pes, nosí kovovou vestu jako brnění a často v jeho packách uvidíte palcát, tyč nebo kus ocelové tyče. Ale ve skutečnosti mu je jedno, čím ve skutečnosti kolem sebe máchá. Důležité je, že tím kolem sebe máchá a sejme všechno co by se rozhodlo mu zničit jeho hráz.
Kromě určitých bojových schopností, by se tenhle bobr dal inteligencí přirovnat téměř k člověku a aby toho nebylo málo má magické schopnosti týkající se vody. Dokáže vytvářet vodní víry, bubliny, do kterých může chytit nepřátele a zvedat dlouhé vodní pásy, kterými může někoho obalit - tak jak had svým tělem obalí svou kořist.

!!! P O Z O R !!!
Bobři mají už od přírody hodně ostré zuby a Gustav není žádnou výjimkou. Také se jedná o velice nepoddajného tvora, což z něj dělá docela nepříčetného společníka, když se rozhodnete jej prostě vzít někam sebou, aniž byste to nejprve přednesli jako návrh. Chraňte si tedy v jeho přítomnosti ruce, nohy, hlavu - vlastně raději nechoďte moc blízko, nebo z vás udělá jedno z prken ve své hrázi..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Začíná poslouchat, ale je velice nešikovný. Nic se mu nedaří, často a snadno se rozptýlí.
 3. (20%) Dorozumíváte se společně gestikulací, Žabobříšek vyléčí slabá zranění.
 4. (30%) Umí vyléčit i vážnější zranění, nevyléčí smrtelná.
 5. (40%) Žabobříšek s tebou začíná komunikovat lidskou řečí.
 6. (50%) Je schopen vyléčit i smrtelné zranění, za cenu vlastního života, Dorozumíváte se myšlenkami. (+ 10% do obrany)


Žabobříšek je vlastně kříženec víly a žáby. Jedná se o roztomilé a mírumilovné stvoření. Vyskytuje se převážně v Lese bohyně Nean a v lesích na Valamukhi tapu v blízkosti ducha lesa. Živí se drobným hmyzem. Je to výtečný plavec, ale kromě plavání dokáže i létat. Má blanitá křídla podobná motýlím nebo vílím. Je schopný přeložit slova z vílí řeči do té lidské.

Jeho moc je zaměřená na léčitelství..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Začíná poslouchat, ale je velice nešikovný. Nic se mu nedaří, často a snadno se rozptýlí.
 3. (20%) Komunikujete společně pomocí myšlenek.
 4. (30%) Edgar dokáže přeložit zvířecí řeč na lidskou u domestikovaných zvířat.
 5. (40%) Dokáže přeložit zvířecí řeč na lidskou u divokých zvířat.
 6. (50%) Dokáže přeložit řeč tvorů z bestiáře na lidskou. (+ 10% do magie)


Prasátko Edgar. Není zcela známo odkud se tento drobný tvoreček vzal, ale prostě tu je. Je velký asi jako větší myš a je zcela zřetelné, že se jedná o prasátko s motýlími nebo vílími křidélky. Je velice tichý, nemluví, nechrochtá. Jen zřídka kdy vydá nějaký zvuk. Pohybuje se na rozlehlých loukách a v blízkosti jezer. Ojediněle jej můžete zahlédnout také u fontán. Nelétá příliš rychle, spíš by se jeho let dal přirovnat k letu čmeláka. Působí těžkopádně a popírá všechny zákony fyziky, které říkají, že by s těmi křidélky neměl umět létat.

Jeho magie je zaměřená na dorozumívání se..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Začíná poslouchat, ale je velice nešikovný. Nic se mu nedaří, často a snadno se rozptýlí.
 3. (20%) Když se naježí jeho ostny jsou velice pevné, jed v nich není tak silný zabírá pomalu.
 4. (30%) Dokáže tyto ostny vystřelit určitým směrem, šance na to, že se trefí je 50/50.
 5. (40%) Jed nabírá na síle, Hopík se umí schoulit do klubíčka a odražet se od země, zdí a stromů jako skutečný hopík, nemůže kontrolovat koho trefí.
 6. (50%) Je schopný u svého pána vybudovat imunitu proti svému jedu, pán s ním může po někom mrštit. Hopíkovi dorůstají ostny, nelámou se.(+ 10% do útoku)


Hopík svým vzhledem připomíná z velké části ježka, chodí ale po dvou a má na obličeji malý chobůtek, podobně jako slon nebo mravenečník. Živí se převážně menšími brouky. Pohybuje se téměř po celé Alteře, kromě Pulchramu a Edenisu. Je to velice mírumilovný a klidný, nevinnému by přece nikdy neublížil. Neumí mluvit, dorozumívá se gestikulací a pomocí myšlenek.

Jeho magie je zaměřená na sílu a její stupňování.

!!! P O Z O R !!!
Jedná se sice o mírumilovného tvora, ale jeho ostny jsou velice ostré, tvrdé, a hlavně prudce jedovaté. Není tedy radno na něj sahat, je-li v pohotovostním postoji, kdy by vám ruku klidně propíchal jako jehelníček..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Začíná poslouchat, ale je velice nešikovný. Nic se mu nedaří, často a snadno se rozptýlí.
 3. (20%) Začínáte si společně rozumět, dorozumíváte se pomocí myšlenek.
 4. (30%) Ost je schopen propujčit vám 30% své vlastní rychlsoti.
 5. (40%) Ost zvýší vaši rychlost až o 40%. Brání vás. Dokáže se schoulit do klubka a zasáhnout nepřítele svými rohy.
 6. (50%) Ost zvýší vaši rychlost o 50%, choulí se do klubka, dokáže zvednout prašnou nebo písečnou bouři. (+ 10% do útoku)


Ost, je tvor podobný kočce nebo také fretce, jeho tělo je pokryto hustou srstí a kromě ní pak pokrývá jeho tělo množství rohů, růžků a výrůstků, které jej mají chránit před nebezpečím. Obývá pustá místa jako jsou pouště, hornaté oblasti nebo oblasti vysušené od slunce – Grimstone a Pulchram. Není nebezpečný, je naopak velice ochotný a přátelský.

Svou magií dokáže propujčovat vyšší rychlost..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Začíná poslouchat, ale je velice nešikovný. Nic se mu nedaří, často a snadno se rozptýlí.
 3. (20%) Začínáte si společně rozumět, dorozumíváte se pomocí myšlenek.
 4. (30%) Travněnka je schopen propujčit vám 30% své vlastní obratnosti.
 5. (40%) Travněnka zvýší vaši obratnost až o 40%. Pomocí svých schopností vám může navodit uklidňující pocit.
 6. (50%) Travněnka zvýší vaši obratnost o 50%, choulí se do klubka, je schopná skrýt vás v travnatém porostu. (+ 10% do obrana)


Travněnka je tvoreček podobný zakrslému králíčkovi. Na zádech má sice blanitá křídla, ale létat rozhodně neumí. Živí se zelení a pohybuje se převážně na loukách a v oblasti jezer. Také ji můžete potkat v lesích, sklenících nebo v blízkosti řek. Jedná se o skutečně mírumilovného a mazlivého tvora, nechá se klidně pohladit, nakrmit či uplatit mrkvičkami. Je velice rychlá a obratná.

Její magie je zaměřená na obratnost a zklidnění..
 1. (0%) Přivoláš patrona, neposlouchá tě a může ti ublížit.
 2. (10%) Tvor vás začíná poslouchat, následuje vás ale neodpovídá.
 3. (20%) Začínáte si společně rozumět, dorozumíváte se pomocí myšlenek.
 4. (30%) Yuzuzu s vámi mluví lidskou řečí, pokud mu to dovolíte, může se dorozumět i s ostatními
 5. (40%) Yuzuzu vás dokáže na několik minut zneviditelnit.
 6. (50%) Yuzuzu umí na sebe vzít skutečnou podobu a odvést vás do bezpečí. (+ 10% do obrany)


Yuzuzu je původem ze Salangských létajících skal. Bohužel během posledního probuzení Deliria přišel o původní dračí podobu, kterou může získat jen spojením s jinou magickou bytostí - vámi. Je to poměrně velký gentleman, kouří dýmku a mluví lidskou řečí, mezi jeho hlavní schopnosti je učinění vás neviditelnými a konečné získání dračí podoby, kdy je schopen vás odnést do bezpečí. Nepodporuje však násilí a boj, pokud to pán dobrovolně poruší, Yuzuzu uteče a už nikdy se k němu nevrátí i za cenu ztráty vlastních schopností.