NAPOSLEDY
AKTIVNÍ

Kategorie: Realia

System characters

Zde naleznete seznam systémových postav, Postavy, za které je možné hrát.
Můžete si je registrovat, rezervace platí po stejnou dobu, jako rezervace FC.
Pokud chcete systémovou postavu, je nutné informovat adminy.

(Na discordu do soukromých zpráv nebo na jméno Adorin-Celes tady na stránce)
QUEEN BEAM
[Coffee]
ADRIAM BENNETTE
[Bloo]
SYSTEMOVÁ POSTAVA
[Hráč]
SYSTEMOVÁ POSTAVA
[Hráč]Princess Faraine

__
Elf | 87 let | Princezna | Salang [Evangeline Lilly]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Faraine.png __
Nejstarší dcera Krále Failona a je tedy právoplatnou nástupnicí pro trůn. Již od útlého věku je na tuto skutečnost připravována a její povaha i chování je formováno nejen jejím otcem, ale také mnoha učiteli k dokonalosti. Je velice vážná a jen velice málokdy je schopná žertovat, své postavení bere velice vážně a velice obdivuje královskou rodinu Luminy Alterry a Pulchramu (Beam je pro ni jakým si vzorem odhodlanosti). Snaží se dodržovat všechna pravidla a zvyky, stejně jako její otec a v mnoha případech je velice tvrdá i na svou mladší sestru. 

Momentálně je stále ještě ve věku, kdy prochází základním bojovým výcvikem jako každý elf.  Mezi její přednosti patří nejen lukostřelba, ale také boj s dýkou, ve kterém je lepší než se samotným lukem v ruce a velice ji to rozčiluje. Nepotrpí si na lásku a spíše vyhledává výhodná spojenectví - a to se týká i jejích přátel.


Princess Edraelle

__
Elf | 77 let | Princezna | Salang [Maria Amanda]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Edraelle.png __
Druhá dcera krále Failona a tedy i druhá v pořadí, co se týče nástupnictví na trůn. Stejně jako její sestra Faraine je od malička vedená jakoby měla usednou jednoho dne na trůn, ale na rozdíl od své sestry to nebere tak vážně. Nosí svou hlavu v oblacích a mnohem raději než povinnostem jakožto princezny se věnuje studiu bylinkářství a léčitelství. Věří, že je jejím posláním využívat svůj talent a dobrou paměť, aby pomáhala zraněným elfům. Nejraději cestuje, ačkoli je v mnoha ohledech omezena pouze na Salang navštěvuje i Collegium, samozřejmě pod dohledem královské stráže.

Je deset let pozadu oproti své sestře v povinném vojenském výcviku a její schopnosti s lukem by se daly přirovnat k řádovým elfům. Působí jemně a křehce, ale je bystrá a vypočítavá. Je přebornici v kladení pastí  a nástrah. Je otevřená novým přátelstvím a fascinována draky a je tedy i častou návštěvnicí létajících skal.


Zaleria Olawarin

__
Elf | 189 let | Členka rady | Salang [Maritha Tathaniel]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Zaleria.png __
Pravá ruka a zároveň nejlepší přítelkyně královské rodiny Salangu. Je sestrou nynější ženy krále Failona - Írimë, nemá však urozenou krev, ani nenese žádný královský titul. Své postavení si získala tvrdou prací a nerada je označována za někoho, kdo dostal svůj titul zadarmo. Prošla výcvikem a témeř pěta-dvacet let byla členkou průzkumné skupiny pro Bestiář. Poté, povýšila do královské stráže, odkud před pouhými pěti lety povýšila do rady Collegia. Své postavení bere vážně a zasloužila se už o mnoho skvělých nápadů nejen pro zvelebení Collegia. 

​Ke svému okolí je vřelá a ráda si poslechne názor ostatních. Je inteligentní a patří k těm lepším členům královské stráže. Za Salang by položila život, stejně jako za Collegium, považuje jej totiž za svůj druhý domov. 


Esther Bratania

__
Člověk | 22 let | Členka rady | Pertanian [Priyanka Chopra]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Esther.png __
Esther je pravděpodobně nejmladší členkou rodu, která kdy dosáhla na post člena rady Collegia. Nedostala se tam však svou vlastní pílí a prací, ale hlavně díky své sestře. Není tedy divu, že ve své práci není zrovna důsledná a mnohdy během zasedání rady mlčí nebo přemýšlí nad hloupostmi. Je ještě mladá a ačkoli má svou lidskou dospělost již za sebou má se ještě hodně co učit. Není v radě příliš uznávaná a její názor nemá zatím velkou váhu - z velké části i proto, že se nechá snadno zastrašit. Nebýt zástupců z Luminy a Salangu, pravděpodobně by lidé mnoho výhod a práv v Collegiu neměli.

Její největší láskou jsou šperky a krásné šaty, na kterých si potrpí. Ačkoli je inteligentní, nedokáže své nápady a myšlenky správně využít a spíše se soustředí na to co je jednoduché, než aby čelila skutečným problémům.


Howi

__
Achak | 16 let | Členka rady | Valamukhi Tapu [Linh Napie]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Achak.png __
Mladší sestra Moudrého zajíce. Howi - v překladu z jazyka Achaků znamená Neohrožená Vydra. Její rituál Dayáliu proběhl teprve nedávno a její tělo se spojilo s duchem vody. Ještě stále se s tím srovnává a její hlas v hlavě ještě stále snaží dělat trochu neplechu. Zatím si k sobě nenašli cestu a dalo by se říci, že ještě ani pořádně nespolupracují, proto je její moc ještě poněkud nestálá a po většinu času se ji její magie nepovede ovládnout, aby ji mohla využít. Členkou rady byla jmenovaná svým bratrem, který v ní a její povaze viděl potenciál vůdce. Problémům se staví čelem a neutíká před nimi. Její největší vzor je potom její bratr. 

Ačkoli se Achakové rady Collegia už staletí neúčastní, Howi má být ta, která rozhodne, kdy se zúčastní po letech poprvé. Ačkoli bude v radě nejmladší, rozhodně nebude nejklidnější, jelikož své názory umí projevit více než vášnivě.


Renald Morellii

__
Raksas | 300 let | Člen rady | Frystaberg [FC volitelné]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Renard.png __
Renald je bývalým velitelem ve vojenském táboře ve Frystabergu, ale před třiceti lety přijal místo v radě Collegia. Jedná se o docela zahořklého muže, nemá manželku ani žádné potomky a zatím po této rozkoši života ani netouží. Místo v radě přijal pod nátlakem a lituje toho.  S ostatními členy se nikdy příliš nespřátelil. Jediný kdo pro něj má jakousi váhu je překvapivě nejmladší členka rady - Howi. Není zrovna naplněn ideály, ale za Frystaberg by dal tělo a duši a i když je poměrně mírné povahy už párkrát se stalo, že na poradě zničil svou židli, když jej ostatní neposlouchali. Má smysl pro spravdlnost a rovnost.

Nejméně oblíbeným  je pro něj Connor a Grimestone osobně. Je nedůvěřivý a je zastáncem názoru, že by tam měl být někdo nestranný.


Connor Donell

__
Human | 33 let | Člen rady | Grimestone [FC volitelné]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Connor.png __
Do rady Colegia bylo těžké dosadit jediného muže, neboť král samotný veří jen málokomu, ovšem Connor si jeho přízeň získal velice rychle a to nejen díky svému chladnokrevnému postoji vůči zbytku Alterry. Je obyčejným člověkem a nikdy neměl žádné specifické nadání, ale je mistrem přetvářky a klamu. Jeho lžím lze velice snadno uvěřit a jen málokdy lze rozeznat od ní pravdu. Jeho milostný život není nijak naplněn a jedinou jeho láskou je utrpení nebožáků při jejich přeměně ve skygena. 

Intriky jsou jeho životem a ačkoli se po většinu času vydává za hodného a milého, v soukromí dokáže být skutečně zlý. 


Benjamine Beast

__
Skyggen | 74 let | Vrah | Grimestone [Ben Barnes] × [Over Power Character]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Ben.png __
Benjamine byl poměrně hodným a nadějemi naplněný mladík, žijíci v Pertanianu. Obchodník se zbožím, cestoval sám se svým koněm a často se vydával na místa, která byla nebezpečná i pro zkušené dobrodruhy. Jeho cesta však skončila v Grimstone, kde si jej vyhlédl démon představující paranoiu.

Ben, měl vždy silného ducha a proto dokázal jeho schránku démon využívat dostatečně dlouhou dobu, aniž by se povrchově změnila. Je tedy už dostetečně starý a má na svědomí nejden lidský život. Zaměřuje se na výše postavené a je jedním z mála pobočníků krále Morena. Má na starosti výcvik nových skyggenů - tedy poučování démonů o chování mezi lidmi. Jeho schopnosti jsou velice zdařílé a momentálně se jedná o nejstaršího žijícího skyggena.


Alexander Fernbell

__
Kazrafan | 30 let | Voják 1.Curet | Pulchram [Jordan Fisher]
http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Realia/Syst%C3%A9mov%C3%A9%20postavy/Jordan.png __
Alexander je vlastně starším bratrem Pulchramské královny Beam (z otcovy strany). Ačkoli je si touto skutečností vědom, vzhledem k tomu, že s otcem žil ve vesnici nedaleko Ozary. Jeho otec byl v podstatě jeho matce s královnou nevěrný, a snad i proto k němu Alex ztratil cestu a svůj odchod na výcvik přímo uvítal s otevřenou náručí. Je to velice chápavý mladík a čkoli je Beam jeho nevlastní sestra, po smrti královny v něm vzrostal touha potkat ji osobně a přiblížit ji její další rodinu.

Alexander je velice milý, přívětivý a nadaný kazrafan, stejně jako většina jeho rodu se mění v pantera. Je nadaný v magii Iluze, i když ani ne tak v zakrývání své vlastní podoby jako ve vytváření fata morgany. Ve výcvikovém táboře je velice oblíbený, má mnoho přátel. Často sděluje pouze své jméno nikoliv přijmení, aby se vyhnul zdlouhavému vysvětlování. Stejně tak mu je to málokdy uvěřeno.