P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Valamukhi Tapu

Valamukhi je souostroví skládající se ze tří ostrovů. Ačkoli každý z ostrovů má vlastní domorodý kmen, už před mnoha sty lety vytvořili samostatně fungující alianci, která se téměř úplně oddělila od ostatních království. Na všech ostrovech funguje směnný obchod a peníze pro zdejší obyvatele absolutně nic neznamenají. Hlavní centrum Aliance je na největším z ostrovů, a tedy na Mocném Buvolovi.

Ostrovy rovněž sdílí stejnou víru v bohyni Ikiren-Kibi. Krom této bohyně věří obyvatelé ostrovů ještě na duchy, kteří jsou nejdůležitější součástí jejich života. Mezi nejrozšířenější duchy, jež se vtělují do těl Achaků, jsou například duch ohně, duch země, duch vody a duch vzduchu. Mezi méně rozšířené a spíše ojedinělé pak patří i duch lesa a duch hor. Velmi vzácně se pak objevuje i duch života (1/1) a duch smrti (1/1).

Současným náčelníkem Valamukhi tapu je Mocný zajíc. Je to poměrně mladý náčelník, který převzal tento post po smrti svého otce. Postupně upouští od přísného režimu, kdy se slavností a rituálů mohli účastnit pouze místní. Proto jsou ostrovy pro mírové návštěvy z ostatních království Alterry otevřeny.

_

Jak jste si již mohli všimnout podle názvů jednotlivých míst, Valamukhi tapu je obydleno převážně domorodými kmeny, které odmítají přijmout vládu krále a rady, působících v Collegiu. Mají svůj specifický jazyk, který by se dal přirovnat k řeči původních indiánů. Nenajdete tu tedy žádná obvyklá jména, ale můžete spíše počítat například s 'Ostrým hrotem', 'Půvabnou lilií' nebo 'Mnohorukým orlem'.
Každý Achak po dovršení své mentální dospělosti (obvykle kolem 15. nebo 16. roku) podstupuje rituál vtělení, kdy si duchové mohou jeho tělo vybrat jak hostitele části své magické podstaty. Tyto rituály obvykle započínají během slunovratu (konají se tedy dvakrát ročně), a končí obvykle jakmile se setmí (Letní slunovrat) anebo jakmile se rozední (zimní slunovrat).

Tyto rituály mohou a nemusí skončit vtělením části ducha do těla všech přítomných mladých Achaků. Stejně tak každý toto vtělení snáší jinak. Zatím co někteří jsou schopni se naprosto vyrovnat s přítomností části ducha ve svém těle naprosto hravě, jiným to působí problémy. Tato vtělení nikdy nekončí smrtí, ale můžou nastat komplikace, kdy hostitel slýchá cizí hlasy ve své hlavě, nebo podstupuje rozdvojení osobnosti. V nejhorším případě může Duch tělo opustit, což ovšem u člověka vyvolá neoblomný pocit, že mu něco schází – často se pak sám dovede k šílenství.Ostrov Letících šípů
Letící šípy jsou nejseverněji položeným ostrovem a převážně jsou tvořeny těžko přístupnými horami. Na celém ostrově je jen jedna jediná vesnice, po níž byl i pojmenován celý tento ostrov. Zbylé části ostrova jsou příliš ovlivněny zdejší činnou sopkou – Hořící Kámen.

Ostrov velké hory
Jedná se o nejmenší ostrov z celé aliance. Z 80 % je tento ostrov tvořený pouze jednou horou – Vysoký kámen. Na jejím úpatí je pak jen skutečně malá kolonie Achaků, Soustředí se sem spíše ti jedinci, kteří byli obdařeni duchem hor – doposud jen malá skupina lidí, přibližně 5-10 hlav.

Ostrov mocného buvola
Největší ze všech ostrovů a také je hlavním centrem aliance. Ve zdejší vesnici – Nagaradě, jež by se dala považovat za hlavní město, se konají rituály vtělení a také je to centrum zdejšího obchodu a návštěv. Ostrov je také obdařen velice úrodnou půdou, je tedy více než logické, že je také hlavním zdrojem potravin pro celou alianci.

Na ostrově se nachází dvě menší činné sopky – Achakové je přezdívají jako 'malá' a 'ta menší'. U východněji položené z nich je poté druhá vesnice, kde se zdržují tamní obyvatelé, kteří se starají o ty, jež prošli rituálem vtělení a mají problém se se svým duchem sžít.