P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: storyline

Storyline

P R O B U Z E N Í

rok 1132 po narození Deliria


Poklidné nebe nad Alterou se kolem poledne změnilo v pole plné neposedných mraků, které se začaly nahánět sem a tam jako děti při svých hrách, které do celé země přinesli nepříjemný chlad, jež nepocítili snad jen Raksasané ve Frystabergu. Kdo tomu věnoval více pozornosti, mohl si povšimnout, že se mraky stáčejí v podivné spirále, jejíž střed je pro ně v nedohlednu – jen znalejší map si mohli odvodit, že se zužují směrem ke Collegiu a pak samotní obyvatelé svobodného města, kde je vítán každý muž, žena či dítě mohli vidět samotný střed. Lidé však pokračovali dál - prodejci na tržnicích dál nabízely své produkty, dělníci v dolech a na polích ani nezvedali hlavy k nebi, byli rádi za trochu chladu při práci, kdy nechali svou kůži odpočinout od teplých paprsků slunce. Kdo se zeptal na podivné mraky, byl odpálen jen zmínkou o blížícím se dešti, občas někdo zalamentoval, že se bohové zlobí. Kdo však znatelně změnu pocítil byla zvířata, divoká nebo ta domácí, nezáleželo na tom. Neklidná zvěř vyhledávala místo pro úkryt. Rackové v okolí Luminy se stahovali do města a usedali na střechách a hradbách, ptáci v okolí Grimstone se odvážili slétnout níž a někteří dokonce riskovali a skrývali se v jeskynních pod městem, lesy v Salangu utichly.Během toho dne se celá Alterra zahalila do mlhy a jediný kamínek nezůstal na svém místě při první tlakové vlně. Mnoho bytostí se ocitlo v nebezpečí, když byly vystaveni příšerám, které se díky této tlakové vlně, doprovázené hlasitým křikem, vydrali na povrch a rozhodli se je sprovodit ze světa. Temná magie jimi byla propletená jako kořeny Posvátného stromu proplétají půdu pod sebou. Někteří měli štěstí a podařilo se jim nestvůry poslat do míst, ze kterých vzešli jen s menšími zraněními. Jiní takové štěstí neměli a do Collegia se brzy dostali zprávy o padlích. Mnoho ze zraněných pak bylo nalezeno v bezvědomí a na ošetřovnách po probuzení mluvilo o jistých vidinách. Bohužel většina z nich byla z mnoha podivných míst, která neodpovídala popisem tomu, co je známo.

Pulchram přišel s nadměrným výskytem Armiarem, které nyní s nutnosti drží v ústranní Severní džungle... Ztráty byly sečteny, avšak zpráva, která nenechala jedno ucho klidné a byla vyhlášena za přísně tajnou přišla z Pertanianu. V zemi čtyř ročních období se nese zvěst o bytostech podobných drakům, avšak s mnoha lidskými rysy a s dravostí šelem. Pro Khalkie jistě značný problém, který na ostrov za mlhou přitáhl nechtěnou pozornost mnoha očí, stejně tak, jako je byla pozornost přesunuta i k létajícím skalám v Salangu.


V odpovědi na danou událost bylo nařízeno neplánované setkání Rady Collegia, které se jistě bude konat v nejbližších týdnech. Není to jen o dalším postupu, ale také k poskládání co nejvíce možných informací, které je možné společně získat. Zatím co následující postup zůstává nejistý a bude stanoven až po setkání rady, jedno jisté zůstává. Dellirium rozhodně nespí a nelíbí se mu jeho dosavadní skrýš. A ti jež prahnou po jeho moci, budou i nadále natahovat ruce k temnotě.

Je na čase opět pevně sevřít meč, válka neskončila.Seznam známých ztrát:

Lumina - Zahynulo 10 civilistů, 7 vojáků a 3 mágové z akademie. Asi 40 zraněných.
Pertanian - Zahynulo 40 civilistů, 3 členové stráže a kolem 100 zraněných.
Pulchram - Zahynulo 15 civilistů, 4 členky královské stráže, 35 zraněných.
Salang - Zahynulo 7 civilistů, 4 kadeti ve výcviku a 2 členové královské stráže, 23 zraněných.
Frystaberg - Zahynulo 12 civilistů, převážně prodejců z jiných zemí, 1 raksas.
Grimstone - Zahynulo 132 civilistů a zraněno bylo okolo 30 členů zdejší armády.
Valamukhi Tapu - Zahynulo 38 civilistů z ostrova Letících šípů, přibližně 70 raněných.
Collegium - Okolo 70 civilistů a vojáků bylo zraněno.


Postavy které byly zraněny: Louise (Faris), Dess (Lexi), Finn (Mercy), Tier (Coffee), Kay (Coffee), Edraelle (Micky), Ben (Arwen) & Arcenna (Mercy)R A D A _ C O L L E G I A >>>