P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: storyline

Storyline 2

<<< P R O B U Z E N Í

RADA COLLEGIA

rok 1132 po narození Deliria


Události minulých dní zapříčinily, že se Collegium stalo opět a znovu středem pozornosti všech okolních království. Lodě v přístavu zmizely a odpluly ke všem přístupným molům a vraceli se se vzácnou posádkou v podobě členů zdejší rady, kteří se sjížděli do budovy senátu postupně i v menších společných skupinkách, zahaleni informacemi i stanovisky vlastní země. Nebylo to otázkou hodin, ale spíše dní, než se mohli všichni dostavit. Ostatně bylo potřeba se nejdříve postarat o lid ve vlastní zemi.

Bylo potřeba uklidnit situaci, začít opravovat to, co bylo zničeno a pohřbít ty, kteří nepřežili útok monster a náhlé změny počasí. Někteří měli tu smůlu (nebo štěstí), že zemřeli při první tlakové vlně a neměli tak ani čest potkat se s monstry. Některá místa vypadala otřesně, jakoby se tudy prohnalo ničivé tornádo, nebo magická bouře, na místech, kde neměl monstrům kdo bránit a kdo se jim postavit, zůstala spoušť a mnoho krve, ušetřena nebyla nai zvěř.

A tak jak členové rady kráčeli kvapně městem setkávali se nejen s pohledy kolemjdoucích, ale také s poničenými okenicemi, otlučenou omítkou a místy, kde kamenná dlažba ulic ztmavla do hněda po krvi, kterou nikdo ještě nestihl přejet mýdlovou vodou a kartáčem. Město se pomalu vracelo do obvyklého života, byť tu stále byli tací, kteří před příchozími zavírali okenice.
V rukou členů rady se skrývaly pergameny s pečetí království s podpisem krále, královny či vládnoucího rodu obsahující stanoviska království a v pravé poledne se dveře do sálu s oválným stolem v Senátu otevřely dokořán.? ? >>>