P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

AKTIVITA


Aktivita je jednou z důležitých součástí na každém RPG, jedná se o poměrně podstatnou část, která každou hru drží při životě. A pokud jednou postavu napíšete, přece ji nenecháte jen tak ležet ladem. Právě proto je tu aktivita postav, kterou můžete za jedno sledovat na webu, kde bude aktualizovaná v tamním článku, ale také zde, kde máme seznam postav.

Řiďme se heslem: "AKTIVITA je základem každého RPG"

Samozřejmě tu nechceme po vás žádné zázraky. Každý si něčím prochází a není jen jeden svět ve kterém musíte žít: někdo má jedno RPG, jiný více, někdo je pouze hráč, jiný je zase admin, někdo má jednu postavu, jiný třicet, a každý z nás žije v reálném světě, který má zase ve zvyku házet po nás kamení a klacky, aby jsme se cítili více naživu. Někdo chodí do práce, jiný studuje. Na všechno je brán zřetel, pokud k tomu máme přístup - tím chci říct, pokud zmizíte a neřeknete půl slova, není jisté jestli vás to přestalo bavit, nebo jen zrovna nestíháte.
A proto je tu další heslo, kterým bychom se měli řídit: "KOMUNIKACE je základ."

Nebojte se ozvat, napište do omluvenek, nebo se ozvěte do soukromé zprávy přímo mě (Coofee). Nikdo vám hlavu neutrhne, naopak, pokusíme se pochopit, pomoct nebo jen ujistíme, že na vás počkáme.

Pokud se stane, že to nezvládnete z nějakého důvodu budete neaktivní a neozvete se a pak přijdete a zjistíte, že jste byli vyhozeni z chatu a vaše postava zmizela z webu? Nezoufejte. Můžete se vrátit na chat a stačí se opět ozvat, mám pochopení a vaše postavy jsou archivovány. Nebudou tedy smazány a není potřeba si psát novou postavu.


Tento seznam prošel jednou z nových úprav, pro větší přehlednost, ale také pro jednodušší zpracování pro mě, jakožto admina.
Další doplňkové informace, jako jsou odměny a případné tresty za neaktivitu, najdete na discordu v místonosti #aktivita-postav.

L E G E N D A:
Ω - Jste aktivní*, ke jménu hráče v seznamu na discordu přibude za uvedený měsíc příslušné označení, směřující k odměně.
Ω - Pozastavené aktivity.
Ω - 1. upozornění na neaktivitu.
Ω - Postava je delší dobu neaktivní, nemáte za ni odehrané hry, nebo od posledního postu uplynula delší doba. (Nepočítá se pokud, čekáte na post od jiného hráče)

NB - datum - Jste tu noví, vaše aktivita se zobrazí u další aktualizace

* - za aktivního jste považování i v případě, že máte pomalejší hru, do které postupně přispíváte posty, nebo čekáte na jiného hráče, až vám odepíše. Také se počítáte za aktivního, pokud máte větší počet postav a jste aktivní min. s jednou.


S E Z N A M _ H R Á Č Ů