P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

_____
​NIKDY TU NIKOMU NESDĚLUJTE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE!
(bydliště, telefonní čísla, hesla, atp.)


Hra je určena pro hráče starší 15 let vzhledem k možnému výskytu scén obsahujících násilí nebo sexuální tématiku.
(Jste-li mladší 15 let, jednáte na vlastní zodpovědnost, admini se jakékoli zodpovědnosti za mladší hráče zříkají!)

V případě, že máte pocit, že se porušují vaše práva nebo jste někým obtěžování, kontaktujte admin team. Admini těchto stránek nemají povinnost kontrolovat obsah, pokud na to nejsou upozorněni.


× Jejich revírem je zákon, jejich tempo je vražedné. Jejich protivníci jsou všichni, kdo otevřeně pomlouvají, urážejí nebo nerespektují tato pravidla.
× Adminovo slovo je zákon, má pravdu a přes to nejede vlak. Ale i admin je jen člověk a človekem zůstane, byť se musí potýkat s trochu jinými problémy. Takže je tu zkrátka možnost, že se může splést. Vše posuzuje z mnoha pohledů a má na starost mnoho různých věcí. Nebojte se ozvat, když si nejste jistí nebo se vám něco nezdá, podívám se na to znovu a popřípadě dám bližší odůvodnění, nebo si naopak nechám trochu přiblížit jak jste to mysleli Vy. Jakmile je vše odůvodněno, je potřeba se s verdiktem ale smířit a akceptovat jej.

× Hlavní adminkou, majitelkou a designerem RP je Coffee aka Adorin Celes
!! Nepřivlastňuji si žádné použité obrázky a linearty. !! Patří jejich tvůrcům.
Vzhledem k tomu, že se běžně nacházím na chatu, je možné zastihnout mě prakticky 24/7, ale existuje tu osobní/pracovní život, který by mohl někdy dělat trable. Proto nikdy nespěchej, aby nebyl ovlivněn můj úsudek v tvůj neprospěch - každý je totiž někdy unavený a na všechno je potřeba mít dostatek času.


Máme mezi sebou i role pomocných admiňat:
× Mercy - propagátor
× Bloo - konsultant
× Mickeyna - konsultant


× Na discordu není tolerován spam - to samé platí i pro herní knihy nebo vytvořené diskuze na celé stránce.
× V případě, že chceš propagovat svou hru, napiš soukromě admin teamu, nedělej si reklamu na hlavním chatu. Nejsem žádný kat, ale vám by se to zřejmě také nelíbilo.
× Vyvarujte se otevřeným sexuálním narážkám, které mohou být pro druhé nepříjemné nebo omezující. Totéž platí i pro urážky nebo zastrašování či jakékoliv projevy rasismu, homofobie a pod. Jde nám zajistit si přátelský kolektiv a vyhnout se stresu, ne tu rozpoutat rozsáhlé politické diskuse.
× Nevyvolávejte zbytečné konflikty, které povedou k hádkám. Zdali se stane něco, nebo se objeví někdo, kdo by měl takový problém způsobovat nebo máte problémy z minulých her, kontaktujte adminy. Všichni máme své černé ovečky a není nutné kvůli tomu odcházet nebo se odmlčovat. Vše se dá vyřešit rozumně a s klidem.
× Nezmiňujte jiná RPG na hlavním chatu, ať už máte jakékoli trables tím či oním, nechejte si to do soukromí.
× VOICE - i náš discord má poměrně pravidelně navštěvovanou hlasovou místnost, kde se čas od času sejdeme na pokec. Nebojte se k nám přidat, rádi poradíme i tam, pokecáme, nebo prostě jen probereme jak se naše postavy mají, co jsme měli k obědu. Co bych ale poprosila - vyvarujte se návštěvám voicu, pokud nemůžete mluvit nebo nemáte mikrofon. Není to zrovna příjemné.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Rules/Pravidla-1.png

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Rules/Pravidla-2.png

× ​Na registraci první postavy od vašeho příchodu máte čas do 1 měsíce. Pokud do této doby nestihnete registraci sepsat, budete vyvedeni z chatu, ale nezoufejte, máme všichni osobní život, stačí pouze napsat důvod, nebo jen poprosit o prodloužení.
× V případě, že registraci zašlete, ale bude obsahovat nějakou chybu, která nebude v souladu s reáliemi, dostanete příležitost k provedení opravy.
(Admin team si ponechává právo vrácení registrace bez bližšího prozkoumání, pokud jsou v nějaké její části hrubě porušená pravidla nebo informace odporující skuetčnostem vepsaných v reáliích. V takovém případě, počítejte s tím, že budete upozorněni jen na toto hrubé porušení.)
× Počet postav není na nijak omezen! Vezměte v potaz svůj osobní čas a spočítejte si, kolik jste ochotni do tohoto projektu investovat z vašeho času. 
× Každá postava bude na stránkách mít vlastní účet, Email si můžete vymyslet, není potřeba použít reálný, používejte jméno postavy, nikoli přezdívky. Nastav si ikonku a zobrazované jméno (opět jméno postavy). (Všechno je v nastavení profilu. V případě komplikací kontaktuj admin team.
× Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje!
× Pokud si nepamatuješ heslo, je možné nastavit restart - požádat admin team, aby ti bylo nastaveno heslo nové.

× Se svou postavou máte právo hrát pouze na jednom místě Jedinou výjimkou mohou být akce, avšak tato informace musí být vždy čitelně uvedena, nemusí se jednat o pravidlo. (Do takové herní akce, kdy můžete být na dvou místech zároveň spadá například Rosanhi)
× Postava jako taková musí odněkud přijít a zároveň na konci hry odejít - z našich zkušeností nebude stát na místě a zapouštět kořeny. Pro lepší orientaci můžete klidně používat tyto značky: >>> (příchod) a <<< (odchod)
× Jelikož se mezi námi mohou pohybovat nováčci, kteří ještě nehráli, zde dáváme příklad toho, jak by měly základy stylu psaní vypadat:

× Pište ve třetí nebo první osobě v minulém nebo přítomném čase, Ale vyberte si jen jedno, ne všechno dohromady. Nechceme číst žádný vščasový myšmaš.
× Přímou řeč označujte uvozovkami, případně i pomocí tagů [b][/b], což zvýrazní text na první dobrou - potom píšete tučně (Zkušenější můžou použít i barevné rozlišení tag: [color=#000000] [/color] za # je nutné doplnit 6 místný kód vaší barvy)
× Myšlenky postavy pomocí tagů [i][/i] při vkládání označujte kurzívou.
× Činnosti postavy nijak neoznačujte, ale pokud budeš používat hvězdičky, hlavu ti neutrhneme, nejsme zvířátka.http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Rules/Pravidla-3.png

Už tu na něj čekám nejmíň hodinu, pomyslel si při pohledu na potemnělé nebe. "Příště ho zabiju, vykopu z hrobu a sám odtáhnu za uši, aby viděl, co to znamená sejít se 'včas'."
Zároveň doporučujeme držet se minima přibližně 150 - 180 slovům. Co se délky postů týká, maximální limit necháváme čistě na vašem rozhodnutí (Může se stát že vás herní kniha usekne, proto si posty před odesláním zálohujte - nebo si je před odesláním zobrazte pomocí náhledu, stává se to však minimálně). Ale dbejte i na to, že ne každému hráči je příjemné číst maturitní slohové práce.
Pokud vám spoluhráč, s nímž jste si domluvili hru, neodepisuje a na discordu ani na jiných platformách nekomunikuje, máte právo s postavou ze hry odejít. Stačí poslat krátký uzavírací post o tom, že vaše postava odešla, ať je vidět, že je hra uzavřená, případně závěrečný post editujte s informací o odchodu. 

Pokud hráč komunikuje na discordu a vám neodepisuje, nebo se jen neustále omlouvá, že píše, můžete hru taktéž opustit, nejlépe po vzájemné domluvě.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Rules/Pravidla-4.png

KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA

Pod pojmem křišťálová stěna se rozumí rozdíl mezi hráčem a postavou, odděluje od sebe herní a reálný svět. Co se stane ve hře, stane se ve hře, co v reálném světě, zase zůstane v reálném světě. Vaše postava se svými charakteristickými znaky liší od vás jakožto hráče. Nezná vás, nekomunikuje s vámi, nemá jeho zkušenosti, poznatky ani vzpomínky či vědomosti, které jste získali přečtením něčeho na stránce
Obecně řečeno, to, co víte vy, nemusí nutně vědět vaše postava. To, co postava nezažije, neuvidí nebo neuslyší, o tom NEVÍ, byť její hráč ano. Informace, kterou se dozvíte mimo hru, není známa vaší postavě.

Pozor! To platí i v případě myšlenek - ne každá postava umí číst myšlenky (Vzhledem k našim reálím vlastně žádná), takže na myšlenky NENÍ MOŽNÉ reagovat, pakliže je postava nevysloví nahlas .

Ale to není vše. Platí to také na chat a obecně slouží k oddělení reálného života od hry. To, že se vaše postava ve hře nepohodne s jinou postavou, neznamená to, že i její hráč je nepříjemný nebo že byste si měli jít následně po krku. Hráč se nerovná své postavě. To samé platí i naopak.

METAGAMINGJedná se o ustálený termín, kterým se vlastně označuje hraní za jinou postavu, kdy hráč nedá svému spoluhráči šanci jakkoliv reagovat na vzniklou situaci a prakticky odehraje za něj sám. Pro lepší srozumitelnost vám dáme příklad. VŽDY dejte ostatním dostatek času k reakci. NIKDY nerozhodujte o postavách, které nejsou vaše. Jedinou alternativní cestou poté může být domluva na chatu.

Princ: Pokusí se soupeře udeřit pěstí do tváře, silou nešetří

- SPRÁVNĚ
______
Princ: Udeří soupeře pěstí do tváře a zlomí mu tím nos

- ŠPATNĚ


MARY SUE / GARY STU

Definovat jednoznačně Mary Sue (mužská obdoba je Gary Stu) není snadné. Jde o postavu zejména nějakým způsobem idealizovanou, jak co do fyzického vzhledu, tak co do charakteru postavy. Ovšem důvody k posouzení toho, zda je postava Mary Sue, jsou velmi subjektivní. Většina Mary Sue je až příliš nerealistická a nedůvěryhodná. Nemívají prakticky žádný charakter; jsou bezchybné, často morálkou, inteligencí a schopnostmi dalece převyšují své okolí (či aspoň vrstevníky). Jejich charakter/-istika je až primitivní: jsou prostě 'dokonalé ve všech ohledech', čímž je míněn vzhled, intelekt, povaha, schopnosti, vkus, vůně... cokoliv chcete a na cokoli si vzpomenete

.

Termín je zároveň většinou spojován s takovými klišé jako je exotická barva vlasů a očí, mystické nadlidské schopnosti, vlastnictví exotických (čím exotičtější tím lepší) zvířat, slušného majetku či zajímavého původu / postavení a s neobvykle tragickou minulostí. Uvědomte si, prosím, že každá postava má chyby a vlastnosti, na které není zrovna dvakrát pyšná. A nikdo není takový tragéd, aby se kvůli němu přestal točit svět.

http://alterra-rpg.cz/upload/Realia/Rules/Pravidla-5.pngJe zcela a bez omluvy Z A K Á Z Á N O kopírovat cokoliv z tohoto RPG v jakékoli podobě - ať už se jedná o texty na stránce, fóru ale také obrázky (mapu nevyjímaje) a profily. Obsah stránek je vlastnictvím nás, tedy adminů a hráčů (Jak je zmíněno výše, použíte linearty, obrázky a podobizny bohů, ras, ale také aesthetic si nepřivlastňujeme žádná práva, ta patří šikovným umělcům)! Pokud budete přistiženi při kopírování, budete bez ohledu na cokoliv a bez varování, Z A B L O K O V Á N I a to se týče včetně pořizování screenů a jejich šíření.

A nezapomínejte že plagiátorství jako takové je za přestupek, v horším případě i trestný čin !
(a kdo chodil do školy ví, že je přísně trestán)