P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Grimstone

Království, které rozhodně nepatří mezi ta nejoblíbenější místa na Alteře. Přisná vláda a podmínky pro život tu z obyvatel již od jejich narození v podstatě dělá otroky. A přesto je toto místo jedním z nejmenších a zároveň nejvíce lidmi osídleným místem na Alteře. Veškeré záležitosti království zůstávají pod těžkou poklicí a jen zasvěcení o nich smí vědět to málo, co jim je sděleno. Snad i proto v očích rady Collegia podezření na nekalé úmysly zdejšího krále nadále vzrůstá. Grimstone se rozprostírá v nížinnách mezi vysokými horami a neprostupným lesem. Má jediné dva sousedy – Frystaberg, který je s ním spojen ledovcovými horami a Pertanian, který je naopak spojen hustým borovicovým lesem. Krajina samotná je zde velice nehostinná a je zde jen velice málo úrodné půdy. Není tak divu, že se zdejší trhy dají pokládat za jedny z největších, co se potravin z dovozu týče.


Valná většina obyvatel se sdržuje ve vesnici poblíž postu, nebo v menších hornických vesničkách nedaleko onyxových dolů, zbytek pak v samotném hlavním městě - Durnfallu. Onyx se stal hlavní surovinou celého království, nejen jakožto surovina dodávána do kováren – kterých je po Durnfallu nespočet - ale také jako hlavní obchodní surovina s ostatními královstvími. Díky neustálé těžbě je celý Grimstone doslova protkán spleticí chodeb, které pohltily už nejeden lidský život. Onyx je v Grimstonu míchán s ocelí a následně je použit pro výrobu zbraní, brnění a v menším měřítku i nádobí.

Grimstone si zakládá na silné a hlavně velké armádě. Nikdy neupřednostňuje kvantitu nad kvalitou a místní vojáci tak podstupují velice tvrdý a náročný výcvik. Ačkoliv je přáním krále, aby armáda dosáhla velkého počtu mužů, právě díky drsnému výcviku jsou její řady stále prořídlé a jen těžko by se dalo hovořit o abnormálně velké armádě. Do výcviku jsou přijímáni převážně muži, a to hned po dovršení šestnáctého roku života, vojenský výcvik trvá celkem tři roky a následuje povinná vojenská služba v délce deseti let. Teprve potom mohou vojáci armádu opustit - stává se tak ale jen velice zřídka. Z výcviku se nelze vykroutit a pokud se na něj někdo rozhodne nenastoupit, je bez zaváhání a obhajoby prohlášen za dezertéra a odsouzen k trestu smrti.

V čele vojenských jednotek pak stojí místní šlechta, která tyto pozice získala dlouhými roky bojů (hlavně mezi sebou). A ačkoli by se dalo říci, že nyní je Alterra již v pokročilém věku a tyto neshody má již za sebou – pro získání šlechtického rodu v Grimstone vám stačí vzít si bohatou dcerušku a nebo jednoduše zabít jiného vysoce postaveného šlechtice a zaujmout tak jeho místo. Není tedy divu, že spousta šlechticů je zde velice paranoidních a na své soukromí a bezpečí mnohdy kladou větší důraz než na své okolí. V nynější době je v Grimstone celkem 8 šlechtických rodin, a tedy i 8 hlavních důstojníků, kteří mají společně na starost armádu čítající něco kolem 1800 mužů rozdělenou do osmi oddílů.


Více o šlechtických rodech:


Grimstone není zrovna nejnavštěvovanějším královstvím Alterry, naopak se jeho hranicím spousta ras velice pečlivě vyhýbá. Elfové na jeho území vkračují pouze kvůli bestiáři a nezbytně nutnou dobu, jelikož celkové působení království jim nedělá dobře. Velice dobře si uvědomují přítomnost něčeho temného. Dokonce ani temní elfové na toto území nevkročí, přímo se ho štítí a odmítají i vysoce placené zakázky. Samotní obyvatelé Grimstone se nemohou pyšnit množstvím tradic i když mají poměrně rozmanité dějiny, právě díky vládnoucím rodům a šlechtě. Jednou a také jedinou oslavou, která se zde chová je 'Moc koruny' - jinými slovy panovníkovy narozeniny. Každým rokem je tato tradice o něco obohacena – v podstatě si panovník vymyslí pro sebe nejlepší oslavu. A tak podle jeho nálady, můžete zažít krvavé bitvy pro zábavu, vybírání extra daní nebo obyčejné obdarování, kdy obyvatelé Grimstone musí králi dát nějaký cenný dar.